96% van de KSA-groepen maakt afspraken rond alcoholgebruik

Bekijk alle nieuwsberichten »

21-09-2016


Uit een bevraging bij 547 respondenten blijkt dat 96% van de KSA-groepen afspraken maakt rond alcohol binnen de groep. Ook rond tabak en drugs worden er richtlijnen opgesteld. Een mooi resultaat maar er is nog ruimte voor verbetering. Daarom zet KSA dit jaar extra in op  bewustmaking. We willen alle groepen aanmoedigen afspraken op papier te zetten en ze naar de ouders toe te communiceren.

Opzet

Aan de bevraging namen 547 respondenten uit 111 plaatselijke groepen deel. De bevraging werd afgenomen op verschillende (hoofd)animatorcursussen in het afgelopen jaar. In de bevraging wilden we nagaan hoe het gesteld is met afspraken rond alcohol, tabak en drugs bij plaatselijke groepen. Het doel was om op basis van de resultaten als koepel extra actie te kunnen ondernemen waar nodig.

Resultaten

96% van de groepen maakt afspraken rond alcohol, 85% doet dat rond tabak en 78% rond drugs. De meeste afspraken rond alcohol en tabak worden gemaakt rond leeftijd, tijdstip en plaats. Drugs heeft geen plaats binnen KSA. Dat is ook de voornaamste afspraak die binnen een groep wordt gemaakt. De reden voor veel groepen om geen afspraken te maken is dat ze nog nooit problemen hebben gehad rond die thema’s.
Bijna 60% van de groepen die afspraken maakten heeft geen afspraken op papier. De groep dacht weliswaar na over de thema’s en maakte afspraken maar legde die nooit schriftelijk vast. We willen hen het komende jaar aanmoedigen om een duidelijk kader op papier te zetten. Zo hebben ze een neergeschreven hulpmiddel als er zich toch ooit problemen voordoen.

Leden en leiding zijn goed op de hoogte van de gemaakte afspraken. Ouders van leden en leiding zijn dat nog te weinig. De leiding is vaak bang dat ouders een verkeerd beeld van de groep zouden krijgen als ze de afspraken bekend maken. Er heerst de perceptie dat ouders denken dat er rond die thema’s problemen zijn binnen de groep als er afspraken gemaakt worden. We willen hen met onze acties aanmoedigen om het afsprakenkader net wel bekend te maken bij ouders. Zo laten ze zien dat ze verantwoord met het thema omgaan. Afspraken maken is niet noodzakelijk een slecht signaal.

Actie

KSA probeert als jeugdbeweging een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te stimuleren op plaatselijk niveau. Als koepel willen we groepen sensibiliseren voor de gevaren van alcohol, tabak en drugs. De effecten van de producten of de gebruikswijze van alcohol, tabak en drugs kunnen een speelse of zinvolle vrije tijd in de weg staan.

We kunnen uit de bevraging concluderen dat onze groepen zeker en vast op de goede weg zijn. Ze maakten de afgelopen jaren al heel wat goeie afspraken rond alcohol, tabak en drugs. Maar het kan nog beter. Daarom zetten we het komende werkjaar extra in op dit thema.

Hoe pakken we dat aan? We ontwikkelden een spel om leiding op een laagdrempelige manier met het thema aan de slag te laten gaan en hen aan te moedigen een afsprakenkader op papier te zetten. Daarnaast ontwikkelden we een aantal affiches en stickers die bij de groepen werden verdeeld. Met de stickers en affiches kunnen groepen aan de buitenwereld tonen dat ze op een verantwoorde manier met die middelen omgaan.In onze sensibilisering focussen we op 5 aspecten en geven aanvullend nog extra raadgevingen mee.
De kernaspecten:

De extra raadgevingen vind je terug in de brochure op onze website. We gebruiken het spel, de affiches en stickers tijdens onze vormingscursussen om het thema onder de aandacht te brengen bij onze groepen. Elke groep krijgt na een vormingsmoment een speldoos mee om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast bieden we ook vorming op maat aan. Groepen die wat begeleiding willen bij het opstellen van afspraken begeleiden we ter plaatse.

De brochure, het spel en ander sensibiliseringsmateriaal vind je op www.ksa.be/alcoholendrugs/spel. Het afbeeldingsmateriaal uit dit persbericht en extra afbeeldingsmateriaal vind je ook terug op www.ksa.be/pers.

Contactinformatie

Woordvoerder: Brecht Goerlandt, 02/201 15 10 (tijdens kantooruren) of 0478/52 20 72 , brecht@ksa.be
Persverantwoordelijke: Katrien Wittemans, 02/201 15 10 (tijdens kantooruren) of 0498/77 47 96, katrien@ksa.be