Nieuws uit Westerlo

Bekijk alle nieuwsberichten »

21-09-2016

 

Xeikon breidt uit en vraagt milieuvergunning aan

De firma Xeikon heeft van de gemeente een positief advies gekregen voor de uitbreiding van haar vestiging in de Fabriekstraat in Heultje. Bij Xeikon Heultje maakt men toners voor printers. In Heultje zijn ze actief sinds 2002, toen ze er een deel van de vestiging van Agfa Gevaert overnamen. De firma heeft ook afdelingen in onder andere Lier, Nederland, Japan en de Verenigde Staten. Ze maken een gamma aan onderdelen voor printers.

Aan het positief advies over deze milieuvergunningsaanvraag zijn een aantal voorwaarden verbonden die te maken hebben met de opslag van brandbare vloeistoffen en met de afvalwaterlozing. Het is nu aan de provincie Antwerpen om over de milieuvergunning te oordelen.

Kwaliteit uit het Merodegebied herken je aan het label

Heel wat ondernemingen en organisaties uit het Merodegebied, waaronder Toerisme Westerlo, hebben begin deze maand het Merodelabel aangevraagd. Dat label staat garant voor de kwaliteit van hun producten en diensten en hun verbondenheid met het Merodegebied. Een onafhankelijke jury oordeelt over de toekenning ervan.

11.11.11 maakt zich klaar voor nieuwe campagne

De 11.11.11-campagne kan ook in 2016 rekenen op steun van de gemeente. Heel wat vrijwilligers werken er via het plaatselijke 11.11.11-comité aan mee. 11.11.11 is begin november in het straatbeeld aanwezig met affiches, spandoeken en vlaggen. De Westelse bakkers verpakken hun brood in 11.11.11-broodzakken. Op de woensdagmarkten in Westerlo en in het gemeentelijk infoblad Westel Info krijg je begin november meer info over de actie.

Rita Moons vervangt Maggie Van Kerkhoven in de gemeenteraad.

Op de gemeenteraad van maandag 19 september was er applaus voor Rita Moons (66) uit Oosterwijk. Zij zetelt voortaan in de gemeenteraad voor Groen, in vervanging van Maggie Van Kerkhoven die uit de gemeente verhuisde.

De gemeenteraad telt zevenentwintig leden. In 2017 komt de raad tien keer samen, telkens op de derde of vierde maandag van de maand. De beleidsperiode loopt nog tot einde 2018.

School Heultje krijgt twee nieuwe klaslokalen

De gemeente gaat de twee fietsgebouwtjes van de lagere school van Heultje verbouwen tot volwaardige klaslokalen. Architect Sarah Theeuws uit Westerlo tekende het plan en maakte het aanbestedingsdossier op. De vermoedelijke kostprijs van de bouwwerkzaamheden bedraagt 298 000 euro. De keuze voor verbouwen is een duurzamere oplossing dan bijvoorbeeld het bijzetten van containerklassen.

De uitbreiding is nodig omdat heel wat jonge gezinnen vlot de weg naar Heultje vinden. Heultje kent van de zeven dorpen van Westerlo de sterkste bevolkingsaangroei (+44 % sinds 1981 en +2,2 % sinds 2011). De gemeenteschool van Heultje heeft een vestiging voor kleuters en het eerste leerjaar in de Gravin de Merodestraat en een vestiging voor het tweede tot het zesde leerjaar in de Schoolstraat.

Nog geen nieuwe verkaveling in Achterheide Heultje

De gemeenteraad heeft het wegtracé dat Danneels Projects nodig heeft voor het aanleggen van een verkaveling van tweeëntwintig woningen in Achterheide in Heultje niet goedgekeurd. De raad volgde daarmee het advies van de gemeentediensten, het college van burgemeester en schepenen en de bezwaarschriften en petitie van heel wat omwonenden. De raad weigerde het wegtracé ook al in 2014.

De gemeente wil geen goedkeuring geven aan het project zolang twee rioleringsprojecten in de omgeving niet gerealiseerd zijn. Voor die omvangrijke werkzaamheden vroeg de gemeente in 2015 subsidies aan bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De opmaak van die plannen is momenteel in voorbereiding

 

Xeikon breidt uit en vraagt milieuvergunning aan

De firma Xeikon heeft van de gemeente een positief advies gekregen voor de uitbreiding van haar vestiging in de Fabriekstraat in Heultje. Bij Xeikon Heultje maakt men toners voor printers. In Heultje zijn ze actief sinds 2002, toen ze er een deel van de vestiging van Agfa Gevaert overnamen. De firma heeft ook afdelingen in onder andere Lier, Nederland, Japan en de Verenigde Staten. Ze maken een gamma aan onderdelen voor printers.

Aan het positief advies over deze milieuvergunningsaanvraag zijn een aantal voorwaarden verbonden die te maken hebben met de opslag van brandbare vloeistoffen en met de afvalwaterlozing. Het is nu aan de provincie Antwerpen om over de milieuvergunning te oordelen.

Kwaliteit uit het Merodegebied herken je aan het label

Heel wat ondernemingen en organisaties uit het Merodegebied, waaronder Toerisme Westerlo, hebben begin deze maand het Merodelabel aangevraagd. Dat label staat garant voor de kwaliteit van hun producten en diensten en hun verbondenheid met het Merodegebied. Een onafhankelijke jury oordeelt over de toekenning ervan.

11.11.11 maakt zich klaar voor nieuwe campagne

De 11.11.11-campagne kan ook in 2016 rekenen op steun van de gemeente. Heel wat vrijwilligers werken er via het plaatselijke 11.11.11-comité aan mee. 11.11.11 is begin november in het straatbeeld aanwezig met affiches, spandoeken en vlaggen. De Westelse bakkers verpakken hun brood in 11.11.11-broodzakken. Op de woensdagmarkten in Westerlo en in het gemeentelijk infoblad Westel Info krijg je begin november meer info over de actie.

Rita Moons vervangt Maggie Van Kerkhoven in de gemeenteraad.

Op de gemeenteraad van maandag 19 september was er applaus voor Rita Moons (66) uit Oosterwijk. Zij zetelt voortaan in de gemeenteraad voor Groen, in vervanging van Maggie Van Kerkhoven die uit de gemeente verhuisde.

De gemeenteraad telt zevenentwintig leden. In 2017 komt de raad tien keer samen, telkens op de derde of vierde maandag van de maand. De beleidsperiode loopt nog tot einde 2018.

School Heultje krijgt twee nieuwe klaslokalen

De gemeente gaat de twee fietsgebouwtjes van de lagere school van Heultje verbouwen tot volwaardige klaslokalen. Architect Sarah Theeuws uit Westerlo tekende het plan en maakte het aanbestedingsdossier op. De vermoedelijke kostprijs van de bouwwerkzaamheden bedraagt 298 000 euro. De keuze voor verbouwen is een duurzamere oplossing dan bijvoorbeeld het bijzetten van containerklassen.

De uitbreiding is nodig omdat heel wat jonge gezinnen vlot de weg naar Heultje vinden. Heultje kent van de zeven dorpen van Westerlo de sterkste bevolkingsaangroei (+44 % sinds 1981 en +2,2 % sinds 2011). De gemeenteschool van Heultje heeft een vestiging voor kleuters en het eerste leerjaar in de Gravin de Merodestraat en een vestiging voor het tweede tot het zesde leerjaar in de Schoolstraat.

Nog geen nieuwe verkaveling in Achterheide Heultje

De gemeenteraad heeft het wegtracé dat Danneels Projects nodig heeft voor het aanleggen van een verkaveling van tweeëntwintig woningen in Achterheide in Heultje niet goedgekeurd. De raad volgde daarmee het advies van de gemeentediensten, het college van burgemeester en schepenen en de bezwaarschriften en petitie van heel wat omwonenden. De raad weigerde het wegtracé ook al in 2014.

De gemeente wil geen goedkeuring geven aan het project zolang twee rioleringsprojecten in de omgeving niet gerealiseerd zijn. Voor die omvangrijke werkzaamheden vroeg de gemeente in 2015 subsidies aan bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De opmaak van die plannen is momenteel in voorbereiding.