Subsidies voor Herentalse sportverenigingen

Bekijk alle nieuwsberichten »

06-10-2016

 

Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de Herentalse sportraad kunnen elk jaar een aanvraag indienen om een basissubsidie te krijgen van de stad. Voor het dienstjaar 2016 (werkingsjaar 2015)

verdeelt het college van burgemeester en schepenen het totale subsidiebedrag van 13.600 euro over 40 sportverenigingen. 680 euro van het subsidiebedrag gaat naar schoolsport.

 

Zestien erkende sportverenigingen komen ook in aanmerking voor een impulssubsidie. Met deze subsidie wil de stad sportverenigingen aanmoedigen om sportactiviteiten te organiseren die begeleid worden door gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. Het totale bedrag van de impulssubsidie bedraagt 23.100 euro.