Aanvullen van de Database Akten Burgerlijke Stand verloopt vlot

Bekijk alle nieuwsberichten »

12-10-2016

 

Herentals stapte als pilootgemeente mee in het project Database Akten Burgerlijke Stand (DABS). De federale overheid wil tegen het einde van de regeerperiode de burgerlijke stand in alle gemeenten informatiseren en toegankelijker maken. De bedoeling is om de papieren akten af te schaffen en uittreksels elektronisch te kunnen afleveren zonder tussenkomst van een ambtenaar. Om dit mogelijk te maken, moeten eerste alle geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten in de databank worden gezet.

Op 6 juni 2016 gunde het college van burgemeester en schepenen een eerste opdracht aan de firma Vanden Broele. Deze opdracht bestond uit het aanvullen van de databank met 40.502 akten uit de periode van 1962-2005 en met metadata van 18.000 geboorteakten uit de periode 1930-1961. Omdat er dit jaar nog voldoende budget is, kan de stad ook de andere akten al laten overzetten. Het college gunt ook de opdracht voor het aanvullen van de databank met 10.500 huwelijksakten en 18.000 overlijdensakten aan de firma Vanden Broele. De prijs van de opdracht bedraagt 9.837,30 euro.