Geelseweg wordt volledig aangepakt in 2017 en 2018

Bekijk alle nieuwsberichten »

22-10-2016

 


De slechte staat van de Geelseweg en het fietspad is al jaren een doorn in het oog van het lokaal bestuur. Mede dankzij de steun van Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer wordt deze verkeersader begin 2017 grondig onder handen genomen. Er komen ook riolering en nieuwe, gezonde bomen.


De bewoners van de Geelseweg en de zijstraten tekenden donderdag 20 oktober massaal present op de informatievergadering in zaal De Vrede. Daar werden de plannen uit de doeken gedaan en kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen. De bewoners kregen daarnaast specifieke informatie over het afkoppelen van het water, subsidies en de herinrichting.

Het lokaal bestuur wil aansluitend graag alle Olenaars bereiken en informeren over de redenen en de impact van de werken. Zo komt er in november een aparte website over het project. Ook zal je alles vernemen via de papieren nieuwsbrief van november en via De Driehoek van december. Op die manier zal je volledig geïnformeerd raken over de werken.

In een notendop

Ook de stad Geel is bij het project betrokken. Daardoor krijgt de N13 tussen Prima-Lux in Herentals en de Antwerpseweg in Geel-Punt een grondige opknapbeurt. In Olen is de N13 beter bekend als de Geelseweg, in Geel als de Herentalseweg.

Naast een structureel onderhoud van de gewestweg komt er riolering, een nieuwe waterleiding en worden de lange fietsstroken van Herentals tot Geel (dus ook in Olen) volledig vernieuwd. De bomen worden vervangen door jonge, gezonde exemplaren. Nu zorgen de wortels van de bomen voor gevaarlijke verhogingen van de fietspaden.

Met deze werken willen het lokaal bestuur en haar partners de veiligheid en het comfort van de bewoners, zwakke weggebruikers, automobilisten en vrachtwagenbestuurders verhogen. Dankzij de riolering kan het afvalwater dan weer gezuiverd worden, wat goed is voor het milieu.

Hinder

Het spreekt voor zich dat zulke ingrijpende werken niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. Zowel de (buurt)bewoners als de gebruikers van de Herentalseweg en de Geelseweg zullen hier geruime tijd hinder van ondervinden. Er worden echter verschillende minder-hinder-maatregelen genomen. Er zal een hoofdomleiding komen via de E313 en een secundaire omleiding in de omgeving van de N13.

Timing
•Midden oktober 2016 zijn de nutsmaatschappijen (Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus) gestart in de zijstraten van de N13 met de aanpassing van hun leidingen.
•Vanaf januari 2017 start Pidpa met de aanleg van de nieuwe waterleiding langs de N13. De werken starten gelijktijdig in de zone tussen de N19 en Velveken, en de zone tussen Gerheiden en Herentals. Om op een veilige manier te kunnen werken, zal in beide zones een halve rijweg ingenomen worden en zal er tijdens de rioleringswerken éénrichtingsverkeer van Geel naar Herentals gelden. Het doorgaand verkeer van Herentals naar Geel zal een secundaire omleiding moeten volgen. Hierover volgt gauw nog meer info.
•De weg- en rioleringswerken in de betrokken zijstraten van de N13 beginnen normaal in april 2017. De start van de werken aan de N13 is voorzien in augustus 2017.
•Het einde van de werken is voorzien eind 2018. Dit betekent allerminst dat de bewoners twee jaar hinder voor hun deur zullen hebben. Er zullen ook lange perioden zijn zonder hinder voor de deur. Om het ongemak tot een minimum te beperken, schuiven de werken op in fasen. Een goede bereikbaarheid van woningen, bedrijven en handelszaken staat bovenaan op de prioriteitenagenda.