Strooidienst staat klaar vanaf 1 november

Bekijk alle nieuwsberichten »

26-10-2016

 

Tussen 1 november 2016 en 2 april 2017 staat een ploeg van de stedelijke werkplaats opnieuw vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week paraat om gladheid van de wegen te voorkomen en te bestrijden. De strooidiensten van de stad zorgen voor de gemeentelijke wegen en fietspaden, de strooidiensten van het Vlaamse Gewest voor de gewestwegen (Lierseweg, Poederleeseweg, Lichtaartseweg, Aarschotseweg, Geelseweg, ringlaan, ...). Houd er rekening mee dat het gestrooide zout pas effect heeft als er intensief over gereden, gefietst of gestapt wordt.

Veel inwoners dragen elke winter hun steentje bij door na sneeuwval de stoep voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Het stadsbestuur dankt deze mensen en roept alle Herentalsenaren op om hun voorbeeld te volgen. Het is niet alleen een daad van goed burgerschap, het is ook een verplichting die sinds 1942 in onze stad van kracht is.