Herenthout krijgt erkenning als kindvriendelijke gemeente

Bekijk alle nieuwsberichten »

07-11-2016

 

Samen met zeven andere Vlaamse steden en gemeenten mag Herenthout zich de volgende 6 jaar kindvriendelijke gemeente noemen.

Schepen van jeugd Tine Witvrouwen is trots dat haar gemeente de titel  Kindvriendelijke gemeente  mag voeren voor de komende 6 jaar.

Enkele quotes van kinderen en jongeren die aantonen dat Herenthout dit label verdient:
• Herenthout heeft een sociaal weefsel waar de buurdorpen jaloers op zijn! (Magali, 24)
• Het bijzondere aan Herenthout is de zeer grote kern aan kinderen en jongeren, actief als lid of leiding in goeddraaiende jeugdverenigingen! (Koen, 27)
• Herenthout heeft heel wat kleine paadjes, waarlangs voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen. (Dries, 11)
• De oversteekhulpen aan de scholen aan het begin en einde van de school zijn echt super! Ze zorgen ervoor dat alle kinderen veilig kunnen oversteken. (Charlotte, 8)
 
Gisteren heeft minister van jeugd Sven Gatz voor de tweede maal de labels kindvriendelijke steden en gemeenten uitgereikt. Het label heeft roots in de internationale Child Friendly Cities beweging gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag omzetten in concreet beleid op alle terreinen waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen.

Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid.

Naast Herenthout zien ook Temse, Kortrijk, Dendermonde, Poperinge, Middelkerke, Ge-raardsbergen en Leuven hun inspanningen beloond. Een jury beoordeelde van elke ge-meente een dossier. Welk traject legden ze af? Hoe kindvriendelijk zijn ze nu, wat is hun strategie kindvriendelijkheid en hoe is die verankerd in hun beleid? De jury bestaat uit UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool Antwerpen, afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid en het Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen namens de jury: Het label kindvriendelijke steden en gemeenten zorgt voor een dynamiek bij lokale besturen om met kinderrechten aan de slag te gaan. Een kindvriendelijk beleid is een beleid voor alle kinderen. En het betrekt bovendien alle domeinen die voor kinderen belangrijk zijn. Iedereen mee in bad dus, van de groendienst tot het OCMW.

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz overhandigde persoonlijk de oorkonde aan de steden en gemeenten: Kindvriendelijkheid staat gelijk met mensvriendelijkheid. Niet alleen kinderen zijn gebaat met een aangename leefomgeving, verkeersveilige buurten of een goede cultuur en jeugdinfrastructuur. Daarom ben ik blij te mogen vaststellen dat dit label gegeerd is door de steden en gemeenten. Ik wil het behalen ervan dan ook blijven aanmoedigen!

Steden en gemeenten die ook voor de titel willen gaan, kunnen zich tegen 2018 klaarsto-men. Dat kan op eigen houtje, met alle info die ze vinden op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be, of onder begeleiding van VVJ. De internationale beweging Child Friendly Cities ontwikkelde een toolkit die steden en gemeenten helpt om hun staat van kindvriendelijkheid op te maken en hun strategie voor de komende jaren te bepalen. VVJ vertaalde dat instrumentarium naar de Vlaamse context. Onze missie is meer, beter en breder lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Steden en gemeenten die het label halen engageren zich om daar dagdagelijks werk van te maken, zegt Kaï Van Nieuwenhove, directeur van VVJ.
Dit vond de jury sterk in het dossier van Herenthout:

• Bij de uitwerking van de strategie werd het platform kindvriendelijkheid ook uitge-breid met andere partners zoals politie en OCMW. De gemeente zet sterk in op een samenwerking met de scholen binnen haar strategie kindvriendelijkheid.
• Herenthout maakt optimaal gebruik van haar profiel van kleine gemeente voor stevige samenwerkingen.