Subsidies voor internationale samenwerking

Bekijk alle nieuwsberichten »

25-12-2016

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidies voor internationale samenwerking goed. In totaal verdeelt het stadsbestuur 11.400 euro over tien lokale werkingen, zes nationale werkingen en vier ontwikkelingshelpers. Op deze manier wil het stadsbestuur de organisaties met een noord-zuidwerking voldoende financiële middelen geven om hun werking staande te houden en verder uit te werken.