Subsidies voor jeugdverenigingen

Bekijk alle nieuwsberichten »

25-12-2016

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de jaarlijkse werkingssubsidies voor erkende jeugdverenigingen goed. In totaal verdeelt het stadsbestuur 22.999,40 euro over dertien Herentalse verenigingen. Het stadsbestuur wil het jeugdwerk op alle mogelijke vlakken ondersteunen en ziet erop toe dat er voldoende financiële middelen zijn om hun werking staande te houden.