Werken en timing in de Lostraat- fietspaden

Bekijk alle nieuwsberichten »

05-01-2017


·         Planning en afstemmingen:


Deze planning is uiteraard onderhevig aan de weersomstandigheden.
 
·         Fase 1: Oude Godstraat tot rotonde De Sporthal
·   Werken aan de nutsleidingen: 16/8/2016 tot 23/12/2016 (+/- 7 maanden)
·   Aanleg van het fietspad: 10/1/2017 tot mei 2017 (+/- 4 maanden )

        Tijdens betonfase zal de aannemer zorgen dat de handelaars bereikbaar kunnen blijven gedurende de uithardingsfase (Zensation, Cannaerts, Bikecenter, C-waer). De eerste 2 dagen na het storten van de beton zullen ze niet bereikbaar zijn omdat de beton sterk genoeg moet zijn.
        Wanneer er geen asfalt kan getrokken worden omwille van de temperatuur zal de aannemer de bereikbaarheid naar de handelaars verzorgen. Wanneer een langere periode van vorst of sneeuw  aangekondigd wordt zal de aannemer ook de bewoners bereikbaar houden met de wagen.

 
 
·         Fase 2: rotonde De Sporthal tot Bergebeekstraat (deze straat is nog altijd bereikbaar)
·   Werken aan de nutsleidingen: 10/1/2017 tot bouwverlof 2017 (+/- 7 maanden)
·   Aanleg van het fietspad: augustus 2017 tot december 2017 (+/- 5 maanden)
 
·         Fase 3: spoorweg tot Langveldstraat
·   Werken aan de nutsleidingen: augustus 2017 tot december 2017 (+/- 7 maanden)

        De boorinstallaties komen ook op de rijweg te staan en hier zal er ook verkeershinder zijn en zullen de nodige maatregelen dienen genomen te worden. De aannemer dient te werken met geel fluo vestjes met een helm die geen rode kleur heeft.

·   Aanleg van het fietspad: januari 2018 tot mei 2018 (+/- 4 maanden)

        Infrabel zal intern een planning vragen ivm het verbreden van de spoorwegovergang (effectief verbreden). Ook moet de seininrichting en barelen verplaatst worden en dit zijn andere diensten. Hier kan een tijd tussen zitten. Van Wellen zal hun planning moeten afstemmen op de planning van Infrabel.
        Wanneer Van Wellen het fietspad aansluit aan de spoorweg verbreding zal deze ook Infrabel dienen in te lichten om de werken veilig te laten verlopen. Het spoor blijft in dienst op dat moment.

 
·         Fase 4: Langveldstraat tot Liersesteenweg (N10)
·   Werken aan de nutsleidingen: januari 2018 tot bouwverlof 2018 (+/- 7 maanden)

        Afstemmen met planning van Van Wellen in de 3de fase -> dit kan wel eens problemen geven tijdens het afsluiten van de wegenis tijdens de opbraakfase van de hele wegenis.

 
·         Aanleg van het fietspad: augustus 2018 tot december 2018 (+/- 4 maanden)