Werken in Olen

Bekijk alle nieuwsberichten »

10-03-2017

Op maandag 13 maart starten er onderhoudswerken aan een aantal Olense straten. Hoofdzakelijk gaat het over het vernieuwen van de toplaag in asfalt. Lees hier om welke straten en over welke werkzaamheden het gaat.


 Waar wordt er gewerkt?
•Boerenkrijglaan: gedeelte tussen N152 en de Drogebroodstraat.
•Honingstraat: gedeelte tussen Ovenstraat en Industrielaan.
•Gerheiden: gedeelte tussen Hoefsmidstraat en rondpunt.
•Gestelstraat: eerste 30m vanaf het rond punt.
•Doffen: het asfaltgedeelte tussen de spoorweg en de Watertorenstraat. Enkel de aanzetten (begin en einde) worden weggefreesd. Bij het overige gedeelte wordt de nieuwe toplaag op de oude geplaatst, zonder wegfrezen dus.
•P. Van Looystraat: gedeelte tussen Stationstraat en P. Segersstraat.
•Oevelseweg: gedeelte tussen Krentzen en Melkerijstraat.
•Oude Brugweg: gedeelte vanaf de Lichtaartseweg tot aan de grot en het gedeelte rond de grot dat nog niet mee vernieuwd is.

 

Wat gebeurt er?

De werkzaamheden starten met freeswerken om de versleten toplaag weg te nemen. Vervolgens, indien nodig, voert men kleine aanpassingswerken uit aan onder andere putdeksels. Daarna wordt een kleeflaag aangebracht om uiteindelijk het nieuwe asfalt te plaatsen.

In de week van 13 maart worden de freeswerken en de aanpassingswerken uitgevoerd. De week nadien vinden de asfalteringswerken plaats.

 

Welke hinder hoort bij welke werken?

Affrezen bestaande toplaag

Op het moment dat er gefreesd wordt, is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Enkel plaatselijk verkeer kan in de werfzone toegelaten worden als de rijbaanbreedte dit toelaat. De werkende machines passeren, gebeurt wel op eigen verantwoordelijkheid. Wegvliegende steentjes kunnen namelijk schade veroorzaken aan je voertuig. Je kan beter wachten tot de freeswerken voorbij zijn. Naargelang de lengte van de straat duren deze maximaal enkele uren.

Aanpassingswerken aan putdeksels

Bij deze werken kan je normaal gezien steeds passeren. De weg wordt hiervoor in de meeste gevallen niet afgesloten voor het doorgaand verkeer. Passeer zo’n werkzone wel steeds aan een lage snelheid (stapvoets of zoals aangegeven op de borden).

Aanbrengen kleeflaag

Om een goede hechting te bekomen tussen de bestaande en de nieuwe asfalt wordt er een kleeflaag gespoten. Deze wordt enkele uren voor het aanbrengen van het asfalt op de rijbaan gespoten. Je mag niet door de kleeflaag rijden. Het goedje blijft namelijk aan je fiets, auto of schoenen kleven. De weg wordt hiervoor afgezet voor alle verkeer.

Aanbrengen asfalt

Tijdens het aanbrengen wordt de rijweg afgesloten voor al het verkeer. Het nieuwe asfalt moet namelijk na het aanbrengen voldoende 'afgewalst' worden en afkoelen vooraleer er terug verkeer over mag rijden. Naargelang de buitentemperatuur moet je rekening houden met 3 à 4 uur wachttijd na het aanbrengen. Het vroegtijdig overrijden van verse asfalt kan spoorvorming veroorzaken en dus schade.