Sector roept op om Buxusmot doelgericht en gezamenlijk aan te pakken

Bekijk alle nieuwsberichten »

09-09-2017

 

 

Buxus is een zeer waardevolle, inheemse tuinplant. Omdat ze gemakkelijk is in onderhoud, immer groen, een groot regeneratievermogen heeft na schade en in diverse vormen te snoeien is, is het een plant die in vele tuinen voorkomt. Sinds kort wordt de plant echter geteisterd door de buxusmot. Gelukkig kan buxus gemakkelijk beschermd worden tegen deze plaag. Belangrijk daarbij is dat iedereen alert is en op het juiste moment ingrijpt. Zo kan de schade, veroorzaakt door de buxusmot beperkt worden en de exoot onder controle gehouden worden.

 

Zoals elke vlinder kent de buxusmot een rupsstadium. Nadat de buxusmot eitjes heeft gelegd, meestal aan de onderkant van de buxusblaadjes, ontluiken deze en verschijnen er rupsen, een cyclus die zich twee keer per jaar afspeelt.  Het zijn die rupsen die aan de blaadjes vreten en schade toebrengen aan de plant. Om de schade door buxusmot aan te pakken is het daarom belangrijk, meermaals per jaar, grondig te controleren op aanwezigheid van de duidelijk herkenbare rupsen.

 

De buxusmot legt meermaals per jaar eitjes en rupsen kunnen gedetecteerd worden in april/mei, juli/augustus en september/oktober. Het is belangrijk op die momenten de plant grondig te controleren en diep te behandelen bij aanwezigheid van de rupsen wat kan met gewasbeschermingsmiddelen die in de handel te koop zijn.

 

Sluipwespen, sluipvliegen, aaltjes, virussen en vogels zijn natuurlijke vijanden van de buxusmot. Maar gezien de buxusmot vanuit Azië is geïntroduceerd zijn deze natuurlijke vijanden voor de rups hier in Europa voorlopig niet voldoende om ze te kunnen onderdrukken. Al beginnen kippen en vogels deze rupsen ook stilletjes aan te lusten.

 

De Vlaamse boomkwekerijen (AVBS) en onderzoekscentra (o.a. Proefcentrum voor Sierteelt en ILVO) delen graag hun kennis met de tuinliefhebber en hebben volgende tips.

 

Hoe kan ik rupsen van de buxusmot en schade aan de plant waarnemen?

De rups van de buxusmot herken je op dit ogenblik aan zijn zwarte kop en felgroene lichaam, dat volgroeid tot 4 cm lang is en een patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen heeft. Vraatschade van deze rups herken je aan bruinverkleuring, bladskeletten, dode blaadjes en kale takjes. Ook worden blaadjes aan elkaar gesponnen en zijn grauwgroene uitwerpselen te zien. Bij schade van de buxusmot blijft de bladnerf zichtbaar.

 

Rupsen beginnen terug te vreten maar zijn nu goed te bestrijden

We raden aan om buxus regelmatig te inspecteren op aanwezigheid van rupsen en schade en te behandelen indien nodig. Tot de overwintering start, kan je de bladvretende rupsen bestrijden met een biologisch of chemisch gewasbeschermingsmiddel. Biologische rupsenmiddelen op basis van spinosad en pyrethrum zijn voor particulieren te koop. Voor het gebruik van biologische rupsenmiddelen op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis, die snel en afdoende werken, kan je terecht bij een professionele tuinaannemer die hiermee voldoende kennis en ervaring heeft. Spuit goed binnen de struik en herhaal bij zware aantasting. Na melding van rupsen in het voorjaar en in juli zijn we aan de laatste cyclus van het jaar begonnen: de rupsen van de buxusmot zijn weer gesignaleerd en zullen zich weer gedurende enkele weken voeden met buxusbladeren.

Indien u nu niet ingrijpt zullen rupsen zich inspinnen en in winterrust gaan om volgend voorjaar weer actief te worden en aan de planten te vreten. Voorkom dus nu schade op je Buxus in het voorjaar en help de cyclus doorbreken. Nu behandelen is heel belangrijk!

 

Eens de overwinteringsperiode is begonnen, vanaf de maand oktober, kan je verdere verspreiding enkel nog beperken door het wegknippen van spinsels. Het snoeien van buxus na september wordt echter niet aangeraden. Voer spinsels, snoeiafval en rupsen altijd af met het restafval in een goed gesloten zak, zo vermijd je dat rupsen ontsnappen. Vanaf april volgend jaar komen de larven uit hun overwinteringsplaats en kunnen ze opnieuw bestreden worden.

 

Ook kan je beroep doen op een professionele tuinaannemer. Die kent het ideale bestrijdingsmoment, heeft meer middelen voorhanden en kan gebruikmaken van biologische bacteriepreparaten die momenteel niet voor particuliere gebruikers beschikbaar zijn. Een tuinaannemer kan je terug vinden op de website wwww.tuinaannemer.be