Sporthub Hallaar en oplossing voor terreinen Molenzonen

Bekijk alle nieuwsberichten »

07-12-2017

 

Uit de studies van het Masterplan Outdoor Sporten (MOS) blijkt dat binnen het kleinstedelijke gebied Heist-Hallaar nood is aan een sporthub voor meerdere outdoorsporten, waaronder voetbal. In dezelfde studie wordt een oplossing voorgesteld voor voetbalclub Molenzonen en ook voor andere sportclubs die daar hun werking kunnen hebben. Op termijn wil de gemeente immers een volledige cluster van verschillende outdoorsporten op deze locatie realiseren.
Op basis van deze studie, die nog niet volledig afgerond is, zal ook onderzocht worden of andere bestaande outdoorsporten dezelfde open ruimte kunnen gebruiken. Hiervoor zullen de gesprekken met de verschillende sportclubs nog worden aangevat.
Specifiek voor voetbalclub Molenzonen in Hallaar werd volgende oplossing uit het masterplan voorgesteld: zij kunnen hun sportactiviteiten blijven uitoefenen op de huidige locatie. Ze hoeven dus niet te verhuizen.

Het schepencollege stelt voor volgende acties te ondernemen:
1. Veiligstelling van de huidige situatie
De situatie zoals ze nu is, wordt voor de Molenzonen gevrijwaard zolang nodig. Er wordt aan OCMW Lier voorgesteld om de site te verwerven als zij nog steeds de intentie hebben om hun gronden op korte termijn te verkopen, zoals bij de aanvang van de legislatuur het geval was.

2. Verdere uitbouw sporthub
Een groter gebied in de onmiddellijke omgeving van de huidige sportterreinen wordt bij aangesneden en wordt beschikbaar gemaakt om in eerste instantie voetbalactiviteiten aan te bieden. In het voorstel van het MOS en bij het aanvatten van deze tweede fase wordt een voorstel bijgevoegd ter compensatie van de verworven landbouwgronden en wordt naar oplossingen gezocht voor de landbouw. Vervolgens kunnen er verschillende sportterreinen komen voor o.a. voetbal maar ook voor andere outdoorsporten zoals bijvoorbeeld korfbal, hockey, ... De aanleg van deze sportvelden, clubgebouwen, parking, enz. zal gefaseerd verlopen.

Om dit alles te realiseren is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) noodzakelijk voor de inrichting van het hele gebied.