Werken nieuw zwembad kunnen doorgaan

Bekijk alle nieuwsberichten »

12-05-2018

 


Op 9 april 2018 gingen in het gebied ten zuiden van De Sporthal de werken van start voor de bouw van een nieuw zwembad. Een aantal omwonenden besloten echter in beroep te gaan tegen deze bouwwerken en vroegen een vernietiging van de bouwvergunning op basis van hoofdzakelijk procedurefouten van het Vlaamse Gewest. Op dinsdag 8 mei deed de Raad voor Vergunningsbetwistingen bij hoogdringendheid uitspraak over de vordering tot schorsing van de vergunning van het zwembad. De Raad stelde vast dat op het eerste zicht de MER-procedure van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan op een wettige en geldige wijze werd doorlopen. De vergunning voor het zwembad wordt dus niet geschorst. De Raad zal zich in de toekomst wel nog ten gronde moeten uitspreken over de vordering tot nietigverklaring.

Het Heistse gemeentebestuur betreurt de reacties van enkele omwonenden en maakt zich sterk dat het voor alle opmerkingen een afdoende oplossing kan bieden. Er ging bij de opmaak van het RUP ‘Sport- en Landschapspark Hof van Riemen’ al ruime aandacht naar de waterhuishouding. De gemeente stelde hiervoor een gespecialiseerd studiebureau aan. Dit bureau werkt mee aan het ontwerp en bevestigt dat de waterhuishouding na aanleg van het park zelfs veel beter zal zijn dan nu het geval is. De gemeente heeft daarnaast al voorzien dat de woonkwaliteit en privacy van de omwonenden gewaarborgd wordt door onder meer uitgebreide groenbuffers.

De gemeente Heist-op-den-Berg is tevreden met de snelle en correcte uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en kijkt alvast uit naar het nieuwe zwembad. De werken worden dus zonder oponthoud verder gezet.