Stad Herentals trekt subsidies voor verenigingen fors op en vereenvoudigt de administratieve last

Bekijk alle nieuwsberichten »

11-09-2019

 

Het stadsbestuur van Herentals beloofde haar verenigingen beter te ondersteunen en voegt nu de daad bij het woord. De werkingsmiddelen voor de verenigingen worden gevoelig opgetrokken van 228.000 euro naar 260.000 euro per jaar. Dat betekent een stijging van 14 procent. Voor de toekenning van de middelen wordt de bewijslast verminderd.

Burgemeester Mien Van Olmen: “We hebben geluisterd naar onze burgers. Die gaven individueel en via verenigingen en adviesraden te kennen dat de financiële middelen te lang bevroren waren, dat de ondersteuningsbasis verbreed moest worden en dat de administratieve rompslomp moest verminderd worden. Dat maken we nu waar.”

Bij de verhoogde werkingsmiddelen zit ook een projectsubsidie om creatieve en innovatieve projecten op het grondgebied aan te moedigen.

Eerste schepen Yoleen Van Camp: “Vanaf volgend jaar zien de erkende Herentalse verenigingen hun werkingsmiddelen gevoelig stijgen van 228 000 euro naar 260 000 euro. De middelen voor onze verenigingen nemen zo gevoelig toe. We trekken hiervoor extra 160 000 euro uit over de ganse legislatuur.”

Het stadsbestuur wil in de eerste plaats de werking van de Herentalse verenigingen beter ondersteunen. Om deze werkingsondersteuning te ontvangen, wil de stad een eenvoudig reglement opstellen. Daarbij wordt rekening gehouden met het ledenaantal, het aantal ledenactiviteiten, het aantal open gemeenschapsvormende initiatieven, … Bovendien moet een vereniging dit maar één keer laten weten. Als er niets verandert, dan krijgt de vereniging de steun automatisch toegekend voor de komende jaren.

Ook reserveert de stad 20 000 euro voor creatieve, innovatieve initiatieven voor de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Verenigingen die uitpakken met een vernieuwend project maken hier aanspraak op.

Dit voorstel wordt voorgelegd aan alle verenigingen