In 2020 Geluidsschermen langs E313 in Olen

Bekijk alle nieuwsberichten »

26-09-2019


    Om de levenskwaliteit van de omwonenden te verbeteren plaatsen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Olen nieuwe geluidsschermen langs de E313 in Olen. Het gaat om een zone van ongeveer 800m richting Luik en 600m richting Antwerpen ter hoogte van Schaatsbergen. De uitvoering van de werken start ten vroegste in het voorjaar 2020 en zal zo'n 3 maanden in beslag nemen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde een lijst op van de zwaarst geluidsbelaste woonzones in Vlaanderen. Die houdt rekening met het geluidsniveau ter hoogte van elke woning en het aantal woningen binnen de woonzone. De woonzones in Olen komen niet voor op deze prioriteitenlijst voor investeringen van AWV, maar door de financiële bijdrage van het lokaal bestuur van Olen wordt dit project toch mogelijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet 1.200.000 euro en het lokaal bestuur van Olen 800.000 euro.

Langs beide zijden van de autosnelweg


AWV plaatst over een totale lengte van zo’n 1,4 km een betonnen geluidsscherm met een hoogte tussen 3 m en 4 m.  De voorzijde (kant snelweg) van het geluidsscherm bestaat uit een absorberend materiaal om reflectie naar de overkant te vermijden. De achterzijde van het geluidsscherm zal voorzien worden van beplanting.

Het project wordt opgedeeld in 2 delen:

    Deel 1: noordzijde E313 - rijrichting Antwerpen: 600m geluidsschermen.
    Deel 2: zuidzijde E313 - rijrichting Hasselt: 800m geluidsschermen.