Nieuwe start Mina-raad met lezing over klimaatverandering

Bekijk alle nieuwsberichten »

30-09-2019


De Milieu-en natuurraad (MINA-raad) organiseerde op donderdag 26 september een lezing over de problematiek van klimaatverandering met betrekking tot water. Patrick Willems, professor aan KU Leuven, was gastspreker van de avond.


Die lezing is de start van een nieuwe manier van werken van de raad. In de toekomst wil de raad nog meer inspelen op actuele thema’s én met geïnteresseerde inwoners in debat gaan en ambieert om niet enkel op vraag advies te geven aan het College van burgemeester en schepenen. De raad zal ook uit eigen beweging aan het beleid vragen om acties te ondernemen.


Gevolgen klimaatverandering


Prof. Willems sprak over de gevolgen van de klimaatverandering. België is, met de 4e plaats op het lijstje van kwetsbaarheid voor droogte en 1.480m³ beschikbaar water per persoon per jaar een zeer droog land. Een stijgende temperatuur lijdt enerzijds tot het uitblijven van regenval met aanhoudende droogte tot gevolg. Anderzijds zijn er meer zeer felle regenbuien en overstromingen. Dat komt erop neer dat overstromingen zoals deze voor de industrialisering van België 1 maal per 100 jaar voorkwamen nu 10 maal per 100 jaar zullen voorkomen. Dat is bijna 10 maal waterellende in een mensenleven.


Klimaatrobuuste stad


De gemiddelde temperatuur zal hoe dan ook blijven stijgen. We moeten ons daaraan aanpassen, was de boodschap. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid van bewoners, landbouw en bedrijven, scholen en overheden om ervoor te zorgen dat water zoveel mogelijk infiltreert. Onze waterreserves moeten dringend terug aangevuld worden. Anderzijds moeten we drinkwater besparen en regenwater gebruiken; met andere woorden, onze stad klimaatrobuust maken.
Een klimaatrobuuste stad is een stad die ondanks de toekomstige klimaatveranderingen kan blijven functioneren en een hoge levenskwaliteit biedt. De hiervoor nodige aanpassingen vragen om met z’n allen de neuzen in dezelfde richting te draaien. De vier pijlers van een klimaatrobuuste stad zijn: samenwerking, slimme technologie, groenblauwe ruimtes en een doordacht multi-functioneel ruimtegebruik .We moeten de kansen grijpen om risico’s te beheersen en tegelijkertijd met weldoordachte maatregelen verschillende  tegelijkertijd uitdagingen aan te pakken.