85 Gelenaars behalen een inburgeringsattest

Bekijk alle nieuwsberichten »

14-10-2019


Op zaterdag 19 oktober 2019 organiseren de stad Geel en het Agentschap Integratie en Inburgering een inburgeringsfeest. Nieuwe Gelenaars die het inburgeringstraject succesvol hebben afgerond, worden die middag in de bloemetjes gezet. 

Inwoners van Geel die tussen 31 augustus 2018 en 1 september 2019 hun inburgeringsattest behaalden, worden om 13u30 ontvangen in het cultuurcentrum de Werft.  De burgemeester en schepen voor diversiteit overhandigen een oorkonde aan de inburgeraars. Nadien biedt het stadsbestuur een receptie aan, waar ook de nieuwe inwoners van stad Geel aanwezig zijn.

Een Geelse inburgeraar brengt trouwens een getuigenis. Hij vertelt over zijn traject en hoe dat is verlopen, welke leuke ervaringen hij beleefde, maar ook welke drempels hij moest trotseren. Nu zoekt hij verder zijn weg naar werk, vorming en vrije tijd.

Inburgeringstraject


Het inburgeringstraject is voor buitenlandse herkomst die een toekomst willen uitbouwen in België. De inburgeraars die nu hun attest krijgen, volgden met succes een basiscursus Nederlands. Ook hebben ze een cursus maatschappelijke oriëntatie achter de rug, gegeven door docenten van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarbij krijgen ze informatie over de Belgische samenleving en verhogen ze hun zelfredzaamheid. Bovendien zijn ze van start gegaan met individuele begeleiding. Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering assisteren hen bij werk te vinden of studeren en maken hen wegwijs in het vrijetijdsaanbod.


Enkele cijfers


In 2017 telde stad Geel 108 verschillende nationaliteiten. Top 5 van nationaliteiten
1. Nederlands
2. Pools
3. Roemeens
4. Afghaans
5. Marokkaans

De instroom van volwassen nieuwkomers in 2018 bedroeg 288 personen:
• 42 Nederlanders
• 155 personen uit de EU+ zonder Nederland
• 91 derdelanders.

21% van de volwassen nieuwkomers was verplicht het inburgeringstraject te volgen, de anderen (voornamelijk personen met de EU-nationaliteit) hadden de vrije keuze om de cursus te volgen of niet.