Gemeentebestuur volgt adviezen van mobiliteitsraad

Bekijk alle nieuwsberichten »

18-10-2019


De mobiliteitsraad kwam op 19 september voor de eerste keer samen en bracht op vraag van het bestuur advies uit over een aantal verkeerssituaties.


In het centrum van de gemeente werd twee jaar geleden een tonnagebeperking voor zwaar vervoer met een uitzondering voor landbouwvoertuigen ingevoerd. De mobiliteitsraad heeft de situatie geëvalueerd en adviseert om deze uitzondering op te heffen. De omvang van de voertuigen, het rijden door schoolomgevingen en de jonge leeftijd van bestuurders zijn de belangrijkste argumenten die leidden tot dit advies. Het gemeentebestuur besliste dan ook om de uitzondering voor landbouwvoertuigen vanaf 14 oktober af te schaffen. Dus enkel voor laden en lossen kan en mag er nog zwaar verkeer in en door het centrum.


In de Schransstraat staat nog tot 31 oktober een proefopstelling voor doodlopende straat. Na een bevraging van de bewoners adviseert de raad om de proefopstelling te laten staan totdat het kruispunt Uilenberg-Itegemse Steenweg-Langstraat wordt heraangelegd. Het gemeentebestuur schikt zich naar dit advies maar zal de blokken vervangen door een alternatief.


In juni 2019 opende Huis van het Kind zijn deuren in de Kloosterstraat. Samen met de aanwezigheid van de nabijgelegen school De Luchtballon zorgt dit voor meer zwakke weggebruikers in die straat. De mobiliteitsraad gaat akkoord met het voorstel van het gemeentebestuur om in de Kloosterstraat het gedeelte tussen Jodenstraat en Zusterstraat in te richten als fietsstraat.


Tot slot adviseert de raad om te Leysegoor (verbindingsweg tussen Heikant en Doornstraat) enkel nog het verkeer voor landbouwgebruik toe te laten. Het bestuur hoopt zo het sluipverkeer over die weg in te dijken.