De stad luistert naar u!

Bekijk alle nieuwsberichten »

22-10-2019

 

De stad wil naar haar inwoners luisteren. Daarom vernieuwt ze de manier waarop burgers adviezen kunnen geven aan de stad. Vroeger gebeurde dat via de adviesraden, vanaf 2020 zal dat gebeuren via strategische ateliers. Zo wil de stad burgers nauwer betrekken bij het bestuur. De ateliers geven zelf geen advies, maar organiseren wel de manier waarop de burgers advies kunnen geven. Ze doen dit voor de thema’s zorg en welzijn, vrije tijd en stadsontwikkeling. De ateliers bepalen zelf hoe en wanneer er advies gevraagd wordt. Dat kan op vraag van het bestuur, maar ook op eigen initiatief.

De strategische ateliers komen samen in het begin van 2020. U kunt u kandidaat stellen voor een van deze ateliers. Kandidaten weten wat er leeft in onze stad en kunnen bruggen bouwen tussen mensen. Ze staan open voor verschillende meningen en weten hoe ze mensen kunnen betrekken bij de samenleving. Ze zetten hun persoonlijk belang opzij en engageren zich voor minstens drie jaar. Herkent u zich hier in? Laat het ons dan weten. Vermeld aan welk strategisch atelier u wil deelnemen, verduidelijk uw motivatie en voeg een cv toe. U stuurt uw kandidatuur binnen voor 1 december 2019. De gemeenteraad keurt vervolgens de samenstelling van de strategische ateliers goed. Elke kandidaat ontvangt daarna een bericht.

Kandidaturen kunnen gestuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals of ingediend worden via www.herentals.be/strategische-ateliers.