Stad Herentals vereenvoudigt reglementen

Bekijk alle nieuwsberichten »

31-10-2019

 

Het stadsbestuur vereenvoudigt haar reglementen voor subsidies, belastingen en retributies. Zo werden alle reglementen herschreven op vlak van leesbaarheid en structuur. De reglementen werden ook allemaal vanuit het perspectief van de klant/burger herwerkt en de bewijslast werd drastisch gereduceerd. Het aantal reglementen daalt ook van 101 naar 88. De gemeenteraad van 5 november behandelt de eerste 48 reglementen. De andere reglementen komen op de gemeenteraad van 3 en 17 december aan bod.
Burgemeester Van Olmen: “Voor veel reglementen is het advies van de adviesraden ingewonnen. Al deze adviezen zijn ernstig in overweging genomen. Zo zijn we bijvoorbeeld ingegaan op de vraag van de verenigingen om langer op voorhand te weten of materiaal beschikbaar is (13 weken i.p.v. de huidige 5 à 6 weken). Maar we blijven hen ook ondersteunen met vorming en veilige infrastructuur. Voor sommige dossiers is er nog extra tijd nodig om te komen tot een sluitend voorstel. Die tijd geven we onszelf om tot kwaliteitsvolle en gedragen reglementen te komen.”
Voor het eerst sinds vele jaren indexeert het stadsbestuur de subsidies. Dit zal voor vele verenigingen en burgers een verschil maken. Dat geldt niet enkel voor de subsidies in de vrije tijd, maar ook voor premies voor mantelzorg, personen met een handicap, huwelijken, geboortes, adopties, jubilarissen en aankoop natuurgebieden. Het reglement rond de zwaluwen wordt bovendien uitgebreid met een innovatief luik voor milieu- en natuurprojecten.

Schepen Patrik De Cat: “Het bestuur heeft een grondige evenwichtsoefening gedaan om uitgaven en inkomsten in balans te houden. Er is zo extra budget voor de premie voor personen met een handicap, de mantelzorgpremie en de premies voor vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen. Ook de subsidies voor de aankoop van natuurgebieden worden geïndexeerd. Andere subsidies waarbij het stadsbestuur al voldoende subsidie gaf, blijven behouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om herbruikbare luiers en groendaken.”

Opmerkelijk is ook dat de stad zoveel mogelijk de Handelshart Herentals Cadeaucheques zal gebruiken om inwoners te feliciteren bij bijzondere aangelegenheden.

Schepen Peter Bellens: “Nadat het vorig bestuur dit systeem al invoerde bij het eindejaar voor eigen werknemers en jubilarissen, breidt het nieuwe stadsbestuur dit uit naar huwelijken, geboorten of adopties.” Schepen Van Camp vult aan: “Zeker nu het stadsbestuur er met Handelshart Herentals vzw voor gezorgd heeft dat alle handelszaken kunnen aansluiten, gaat de keuze voor de inwoners nog veel groter zijn.”

De stad past verder de bedragen aan voor de retributies. Dat zijn bedragen die u betaalt voor diensten van de stad. De stad keek hiervoor naar de prijzen van gelijkaardige steden, zodat het stadsbestuur een correcte prijs vraagt voor haar dienstverlening. Bij de retributies maakt het bestuur wel duidelijk het onderscheid tussen inwoners van Herentals en niet-inwoners.

Op het vlak van parkeerbeleid behoudt het stadsbestuur de lage prijs van de eerste bewonerskaart, maar verhoogt ze deze voor een tweede bewonerskaart. Het bestuur kiest er voor de eerste keer ook voor om een parkeerkaart voor zorgverstrekkers uit te reiken, zodat zij tijdens het uitoefenen van hun beroep gratis kunnen parkeren in de stad. Ook voor toegankelijkheid zorgt het bestuur voor vernieuwing. De premie voor toegankelijke horeca-zaken wordt sterk vereenvoudigd en breidt uit naar alle handelszaken. En burgers die hun voornaam willen wijzigen zullen minder moeten betalen: het tarief voor een voornaamswijziging daalt van 490 euro naar 150 euro.

De stad voert verder ook een aantal ontradingsreglementen in. Het belangrijkste is ongetwijfeld de waarborgregeling voor nutsmaatschappijen en bouwfirma’s die werkzaamheden uitvoeren op het openbaar domein of er gebruik van maken. Als zij deze fiets- en voetpaden niet correct opnieuw aanleggen, zal de stad via het bedrag van de waarborg het openbaar domein correct herstellen. Tenslotte moeten bouwfirma’s ook meer rekening moeten houden met veilige fiets- en voetgangersoversteekplaatsen en wordt hun bijdrage voor inname van de voet- en fietspaden verdubbeld. Zo hoopt het stadsbestuur via een gerichte aanpak Herentals toegankelijk en veilig te houden.

Om af te sluiten blijven de reglementen van Diftar en afvalverwerking voorlopig behouden, omdat IOK tegen 2021 een nieuw voorstel uitwerkt. Ook het recent gestemd reglement van de bibliotheek wordt gewoon verlengd zonder wijzigingen in afwachting van het nieuwe ééngemaakte bibliotheeksysteem en de samenwerking binnen Neteland.