Draaiboek voor een inclusief volwassenenonderwijs

Bekijk alle nieuwsberichten »

04-12-2019


De Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) staan voor de uitdaging om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en hen zo aan een job te helpen. Tot de doelgroep behoren ook mensen met een verstandelijke beperking. Hun motivatie om (begeleid) werk te vinden is dikwijls groot, maar er zijn nog te veel drempels die hen de toegang tot de CVO-opleidingen moeilijk maken. Twee CVO’s (CVO HIK in Geel en KISP in Gent) lieten zes volwassenen met een verstandelijke beperking inclusief een opleiding volgen.

Frans, begeleid werker bij de politie


Hun ervaring werd gebundeld in een “Draaiboek voor een inclusief volwassenenonderwijs”, een handleiding om meer mensen met een verstandelijke beperking de weg naar een CVO-opleiding te wijzen. Dat draaiboek, met alle tips & tricks werd op maandag 2 december voorgesteld in Brussel. Ook Frans (cursist CVO HIK) is van de partij. Frans is “begeleid werker” bij de politie in Geel. Hij onderhoudt er o.a. de fietsen. Tot vorig jaar bleef dat beperkt tot het poetsen van de fietsen. Ondertussen volgde hij de opleiding Fietshersteller en kan hij al kleine herstellingen uitvoeren. Frans heeft de smaak te pakken en is aan een vervolgopleiding begonnen. Hij droomt ervan om in een fietsenwinkel te gaan werken.

Fietshersteller, kok, zorgkundige…


Frans was niet de enige die een inclusieve opleiding volgde. Ze waren met zes en ze kozen voor verschillende opleidingen: Koken, Sanitair, Zorgkundige en Fietshersteller. Tijdens de eerste lesweken was er telkens een “ondersteuner” vanuit het “CVO Inclusief”-project aanwezig. De ondersteuner maakte de inclusieve cursist mee wegwijs in de les en gaf tips aan leraren en soms ook aan de andere mensen die de opleiding volgden.

Na een paar weken werd alleen nog ondersteuning gegeven waar dat nodig was en meestal vanop afstand. Al snel bleek dat de leraren en andere cursisten mensen zoals Frans spontaan hielpen. De leraren gaven wel aan dat de ondersteuning bij de opstart van de lessen en later bij de voorbereiding en begeleiding van de stage zeker nodig was. De meeste cursisten slaagden voor de eerste module. Wie niet slaagde, kreeg bij zijn attest een supplement met een overzicht van de competenties die wel en niet behaald werden. Aan de hand daarvan weet een werkgever wat hij van de werknemer / begeleid werker kan verwachten.

Draaiboek voor een inclusief volwassenenonderwijs


De ervaringen van de twee CVO’s werden gebundeld in een draaiboek voor andere opleidingen die meer inclusief willen werken. Dat begint bij het creëren van een draagvlak voor inclusie en geeft tips om de al aanwezige “inclusieve” competenties van leraren in kaart te brengen. Het draaiboek toont de stappen die kunnen gezet worden om een inclusief traject tot een goed einde te brengen, van de voorbereiding tot de attestering van de behaalde competenties. De tools die ontwikkeld werden kunnen ook ingezet worden voor andere cursisten die een duwtje in de rug kunnen gebruiken om de stap naar het volwassenenonderwijs te zetten. Het draaiboek steekt ook niet onder stoelen of banken dat een inclusief CVO extra middelen vraagt.

CVO Inclusief


CVO Inclusief is een ESF-project dat uitgevoerd werd door een consortium van acht partners:

● CVO HIK in Geel en CVO KISP in Gent
● Pasform uit Mechelen en Konekt uit Gent, vormingsorganisaties voor personen met een verstandelijke beperking
● Dienstverleningscentrum De Triangel in Lievegem en Begeleid Werken Zuiderkempen in Geel-Oosterlo
● BuSO Oosterlo, scholen van het MPI Oosterlo in Geel
● Thomas More-hogeschool in Geel en de onderzoeksgroep Mobilab & Care van de hogeschool als projectleider.