Schepen blundert opnieuw.

Bekijk alle nieuwsberichten »

05-03-2020


Gisteren besprak Rob Lathouwers (sp.a) zijn toegevoegd punt op de gemeenteraad. Hij hekelde de verloedering van de vrijdagmarkt.


“Als je over de vrijdagmarkt kuiert, valt het op hoeveel lege ruimtes er zijn over het ganse domein van de markt. Trouwe bezoekers vinden dat het stadsbestuur dringend maatregelen moet nemen om de vrijdagmarkt terug aantrekkelijk te maken.” Rob legde dit voorstel tot beslissing voor: “Het stadsbestuur van Herentals beslist om in samenwerking met het Marktcomité met ingang van heden constructieve maatregelen te nemen om het winkelgebeuren/de winkelbeleving tijdens de vrijdagmarkt te bevorderen en om de vrijdagmarkt opnieuw een parel van de Kempen te maken.”


Bevoegd schepen Yoleen Van Camp weigerde een stem uit te brengen. Hierdoor bracht ze de eigen meerderheid in een heikele positie, want die kon evenveel stemmen uitbrengen als de oppositie. Mevrouw Van Camp acht zich wel bevoegd, maar niet verantwoordelijk.


Fractieleider Jan Bertels besloot als volgt: “We stellen vast dat het schepencollege geen gedragen visie heeft. Eén schepen weigert een collegiale beslissing te nemen. Die schepen weigert op de gemeenteraad positie in te nemen. Dit getuigt voor mij van pure lafheid.”