Onterecht aangerekende opvangkosten moeten terugbetaald worden

Bekijk alle nieuwsberichten »

05-03-2020

 

Enkele maanden geleden ontdekte O1 dat er enkele wijzigingen in de tarieven voor kinderopvang waren gebeurd. Toen hiernaar werd geïnformeerd  tijdens de gemeenteraad viel de bevoegde schepen uit de lucht. Hij beloofde ernaar te informeren maar kwam hier later niet op terug.

Afgelopen woensdag bracht O1 het onderwerp opnieuw op tafel. “Op de website van de Olense buitenschoolse kinderopvang zijn wel degelijk wijzigingen te vinden in de tarieven. Nochtans werd bij de overname afgesproken dat de tarieven een beslissingsbevoegdheid blijven van de gemeente. Er werd geen nieuw retributiereglement goedgekeurd, dus de huidige tarieven zijn niet geldig.” stelt Steve Janssens.

De wijzigingen zijn subtiel. Zo wordt er voortaan een extra kost aangerekend wanneer ouders hun kind brengen zonder voorafgaande inschrijving, een prijsverhoging die door de gemeenteraad niet werd goedgekeurd. Ook het woensdagnamiddagtarief werd gewijzigd en is in strijd met de regelgeving van Kind en Gezin.

Behalve het feit dat er op dit moment niet-goedgekeurde tarieven worden aangerekend, blijkt er mogelijks nog een ander probleem te zijn. Op de website van de kinderopvang staat een vooraf gehandtekende overeenkomst die door ouders kan afgedrukt en ingevuld worden. Hierop staan nog eens totaal andere tarieven vermeld. “Volgens deze overeenkomst moeten ouders 1,10 euro betalen per begonnen halfuur, wat 15 cent meer is dan wat destijds werd goedgekeurd. We weten niet hoeveel mensen zo’n opvangovereenkomst hebben ondertekend, maar dit moet uiteraard worden rechtgezet.”

O1 vraagt dat de bevoegde schepen alleszins zijn verantwoordelijkheid opneemt om dit alles zo snel als mogelijk uit te klaren. Wanneer blijkt dat er effectief onterechte kosten zijn aangerekend, zal O1 tijdens de gemeenteraad van april vragen om deze aangerekende kosten terug te storten aan de ouders.