PatiŽnt uit Geel positief getest op COVID-19

Bekijk alle nieuwsberichten »

06-03-2020


Gisteren testte één persoon uit Geel positief op het coronavirus. Sinds de test verblijven de patiënt en de andere leden van het gezin thuis in afzondering en worden zij nauwgezet opgevolgd. De patiënt krijgt de nodige verzorging en stelt het goed. Voorlopig zijn er geen andere gevallen in Geel bekend en verblijven er geen COVID-19 patiënten in het ziekenhuis van Geel.


Het Agentschap Zorg en Gezondheid brengt in kaart wie nauw contact had met de besmette patiënt. Indien aangewezen zal het betrokken personen verwittigen en de nodige maatregelen treffen. De patiënt is een leerling van Sint Dimpna Geel.Basisschool. De scholengemeenschap bracht de ouders en leerlingen op de hoogte van het incident.  Het schoolteam blijft zeer alert en volgt de zaak nauw op.


Ziekenhuis Geel en stad Geel zijn goed voorbereid op de komst van het coronavirus. Dagelijks komt een coördinatieteam van het ziekenhuis samen om een stand van zaken op te maken en om de bijhorende procedures te toetsen. De spoedgevallendienst, directie, schoonmaakdienst en de dienst ziekenhuishygiëne staan continu in verbinding met elkaar om de situatie 24/7 te monitoren. Verder staat het ziekenhuis in contact met de stad, de overheid en vertegenwoordigers van de huisartsen en Eerstelijnszorg.


Ook de stad Geel volgt de instructies vanuit de overheid op de voet. We baseren ons op de richtlijnen van FOD Volksgezondheid. Voorlopig is het voldoende om waakzaam te zijn en de preventieve richtlijnen te volgen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen of publieke plaatsen zijn niet nodig.


Meer informatie over het coronavirus is beschikbaar via:


• www.info-coronavirus.be;
• het gratis infonummer 0800 14 689;
• via e-mail naar info-coronavirus@health.fgov.be.
Extra informatie voor ouders is terug te vinden op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders.