Coronavirus : Update 12 maart

Bekijk alle nieuwsberichten »

12-03-2020

 

Afstand houden en contact vermijden

De gekende hygiënische maatregelen blijven van kracht:

• Was uw handen regelmatig. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
• Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen.
• Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)
• Blijf thuis als u ziek bent.
• Geef geen hand of een kus bij een begroeting.
• Raak uw gezicht niet aan.
• vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen
• verminder contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen.

Evenementen

Alle stedelijke evenementen van donderdag 12 en vrijdag 13 maart worden preventief geannuleerd. Het gaat concreet om Herentalse Helden in zaal ‘t Hof, Comedy Night in het jeugdhuis, de Retrobeurs in de Kringwinkel, de opening van De Cirkel, het Metropoolconcert in de Chapelle en Nief talent in het jeugdhuis. Nadien zal bekeken worden of deze op een andere datum kunnen georganiseerd worden.

We raden private organisatoren aan om hun activiteiten of evenementen te schrappen of uit te stellen, aangezien de stad een algemeen verbod verwacht van de hogere overheid. De stad wacht op deze richtlijn en zal deze nauwgezet opvolgen.

Er zijn ondertussen ook verschillende private initiatieven uitgesteld of afgelast. Check de website of sociale media van de organisator of het evenement voor de meest recente info.

De vrijdagmarkt gaat voorlopig nog altijd door.

Bedrijven

• Biedt werknemers de mogelijkheid om thuis of via glijdende uren te werken
• Organiseer enkel strikt noodzakelijk vergaderingen, of probeer op alternatieve manieren te vergaderen. Deze maatregel geldt ook voor verenigingen.

Lokaal dienstencentrum Convent2

• De cursussen en groepsactiviteiten van Convent2 blijven geschrapt tot en met maandag 13 april 2020. Ook de cafetaria blijft dicht.
• De dienstverlening blijft open. Ook de vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale blijven rijden.

Woonzorgcentrum Sint-Anna

In WZC Sint-Anna zijn geen bezoekers toegelaten. Deze maatregel geldt ook voor de serviceflats.

Voedselbedeling kan, als contacten zo kort mogelijk houden. Bewoners afhalen is niet toegestaan.

Scholen en kinderopvang

1. Scholen en kinderopvang volgen de adviezen van Onderwijs Vlaanderen en Kind en Gezin.
2. De stad legt de scholen op om geen stages meer te organiseren, om eendaagse uitstappen te annuleren en om zwemlessen te schrappen.
3. We adviseren scholen en kinderopvang om de hygiënische richtlijnen nauwgezet te volgen.