Heraanleg van fietsader Morkhoven-Herentals op de planning

Bekijk alle nieuwsberichten »

28-04-2020

 

 

Plan van aanpak en voorbereidend studiewerk

 

De heraanleg van de fietsostrade Aarschot-Herentals – die Morkhoven-Noorderwijk-Herentals verbindt – komt op de planning. Het gaat om een verbreding, heraanleg en voorrangsregeling voor de fietsers die er gebruik van maken. Concreet zijn de betrokken gemeenten daarover tot een akkoord gekomen met de provincie. Eerder werden de plannen al opgevat, maar in de koelkast gestopt. Daar komt verandering in nu de provincie een volledige subsidiëring voorziet. Stad Herentals brengt de engagementsverklaring op de gemeenteraad van volgende maand. De fietsostrade F106 van Aarschot naar Herentals vormt op het grondgebied van laatstgenoemde stad een belangrijke fietsader. Ze verbindt Morkhoven-Noorderwijk-Herentals langs de oude spoorbedding in een recht-op-recht-lijn.

 

Wie de verbinding vaak befietst, zal beamen dat ze niet alleen qua taille voor verbetering vatbaar is. Door het hoge gebruik is een verbreding aan de orde, ook vanuit een toekomstperspectief. Wat het meeste stoort zijn de kruisingen waar de fietsostrade-gebruiker uit de voorrang gaat. Met hekkens en verkeersdrempels wordt de fietser op de F106 aangespoord om te vertragen. De olifantenpaadjes langsheen de hekkens insinueren dat de vlotte fietser dit liever omzeilt. Schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp: “Eerder hadden onze collega’s van Herselt al het initiatief proberen nemen om tot een visie op de heraanleg te komen. Die was in de koelkast beland omwille van budgettaire redenen. De provincie heeft nu echter beslist om in een volledige subsidiëring te voorzien zodat we meteen het initiatief hebben genomen om de betrokken gemeenten opnieuw rond de tafel te brengen. Na een politiek akkoord om een gezamenlijke visie uit te werken, kunnen we van start gaan.

 

Volgende gemeenteraad wordt de engagementsverklaring gestemd. Daarna kunnen we via de provinciale ondersteuning het studiewerk opstarten.” Burgemeester Mien Van Olmen: “We zijn de provincie en bevoegde gedeputeerde Luk Lemmens bijzonder erkentelijk. Onze stad is mede dankzij de investeringen van de provincie al een echte hub en paradijs voor fietsers, en dit komt er weer mooi bij. Als stad trekken wij ook volop de kaart van de zachte weggebruiker.”

 

De fervente fietser zal wel nog ettelijke jaren geduld moeten oefenen maar zonder dit akkoord en deze aanpak kan er helemaal niet gestart worden. Omdat het traject Morkhoven-Noorderwijk-Herentals onderdeel uitmaakt van een fietsostrade moet er een globale visie en aanpak uitgewerkt. Alleen al het studiewerk daarvoor zal jaren in beslag nemen. Daarna kan gestart worden met de uitvoering, die uiteraard ook gefaseerd over het ganse traject zal lopen.