Publieke raadpleging over toekomstmogelijkheden Aldi en Bristol

Bekijk alle nieuwsberichten »

20-05-2020

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de start- en procesnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Noorderwijksebaan goedgekeurd. Met dit RUP wil de stad toekomstmogelijkheden bieden aan Aldi en Bristol. Beide bedrijven beschikken hoofdzakelijk over de juiste vergunningen, maar liggen op een plek waar hun activiteiten in strijd zijn met de huidige voorschriften van het gewestplan. De startnota is de eerste stap in het traject. Het beschrijft op welke manier het RUP tot stand zal komen en hoe de effecten op mens en milieu onderzocht zullen worden. U kunt de nota's raadplegen via www.herentals.be/rup-noorderwijksebaan of na afspraak bij het stadsloket. Op de website vindt u ook een presentatie met meer uitleg.

Hebt u vragen over het ruimtelijk uitvoeringsplan? Op maandag 25 mei tussen 16 en 20 uur kunt u deze telefonisch stellen aan de ruimtelijk planner van de stad. Voor dit telefoongesprek maakt u vooraf een afspraak via www.herentals.be/rup-noorderwijksebaan. De publieke raadpleging ving aan op 6 maart, maar werd omwille van de coronamaatregelen tijdelijk geschorst.

Het college van burgemeester en schepenen besliste om de procedure vanaf 5 mei te hervatten. U kunt uw opmerkingen over de voorgestelde aanpak van het RUP nog tot en met 12 juni 2020 doorgeven aan het stadsbestuur. Dat kan via e-mail (info@herentals.be), met een brief aan de dienst omgeving (administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals) of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij het stadsloket.

Reacties die tijdens de schorsing van de publieke raadpleging werden bezorgd, zijn geldig.