Een café, een winkel of een kunstatelier in het vroegere Convent op het Begijnhof?

Bekijk alle nieuwsberichten »

25-06-2020

 

De stad geeft opnieuw een woning op het Begijnhof in erfpacht. Het gaat om de woning met huisnummer 17, waar vroeger dienstencentrum 't Convent gevestigd was. Dit pand kan als woning dienen, maar er zijn ook andere functies mogelijk. Zo kunt u er bijvoorbeeld een horecazaak inrichten of een kleine winkel, een tentoonstellingsruimte, een kunstatelier, een fotostudio, ...

De erfpacht wordt tijdens een openbare zitting toegewezen aan de hoogste bieder. De zitting vindt plaats op maandag 16 november 2020 om 18 uur in de raadzaal van het administratief centrum (Augustijnenlaan 30).

Op www.herentals.be/begijnhof17 vindt u meer informatie over de woning en de voorwaarden van de erfpacht. U kunt de woning bezichtigen op weekdagen tussen 9 en 16 uur. Daarvoor maakt u een afspraak met de dienst patrimonium (tel. 014-28 50 50, patrimonium@herentals.be).