Een evenement organiseren? Vergeet het COVID Event Risk Model niet!

Bekijk alle nieuwsberichten »

09-07-2020Wilt u dit jaar nog een evenement of een activiteit organiseren? Een buurtfeest, muziekevenement, markt, garageverkoop, wandeling of sportwedstrijd? Vergeet dan het COVID Event Risk Model niet in te vullen.

In Herentals moet u elke openbare activiteit aanvragen bij het stadsbestuur. Dat doet u via www.herentals.be/evenementenloket. Vanaf 1 juli bent u ook verplicht om de online evenementenmatrix (het zogenaamde COVID Event Risk Model) in te vullen. Dat kan via www.covideventriskmodel.be. Uw activiteit krijgt dan een rood, oranje of groen label. Dat risico is afhankelijk van hygiënische maatregelen, sociale afstand en de doelgroep van uw activiteit. Een rood label betekent dat uw activiteit een groot risico vormt voor de verspreiding van het virus. Bij een oranje label krijgt u het advies om extra maatregelen te nemen. Een groen label betekent dat uw activiteit voldoende COVID-veilig is.

U downloadt de resultaten in PDF en voegt deze toe aan het aanvraagformulier in het evenementenloket. Het stadsbestuur beslist op basis van de evenementenmatrix en uw aanvraag onder welke voorwaarden uw activiteit wel of niet mag doorgaan. Verenigingen, scholen, horeca, ondernemers,... die een activiteit organiseren die niet tot hun dagelijkse behoort (quiz, eetdag, ...), moeten deze procedure ook volgen.

Hebt u hier nog vragen over, het evenementenloket helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via evenementen@herentals.be of tel. 014-21 21 86.