Stad zoekt opdrachtnemer voor bouw en uitbating van nieuwe sporthal

Bekijk alle nieuwsberichten »

09-07-2020

 

Het stadsbestuur zoekt een opdrachtnemer voor de nieuwe sporthal in Noorderwijk en Morkhoven. Het project bestaat uit het oprichten van een klimaatneutrale basissporthal, zonder professionele cafetaria en met multifunctionele voorzieningen voor kleinschalige evenementen. De opdrachtnemer staat in voor het ter beschikking stellen van een perceel, de bouw van de sporthal en het onderhoud ervan gedurende 35 jaar.

Ter voorbereiding van de opdracht stelde de stad een selectieleidraad op. Met de selectieleidraad nodigt het stadsbestuur geïnteresseerde partijen uit om een aanvraag tot deelneming voor deze opdracht in te dienen. De leidraad en verdere specifieke modaliteiten zijn terug te vinden via www.herentals.be/sporthal-noorderwijk-morkhoven.

U kunt uw kandidatuur indienen tot 18 september om 11 uur. Voor verdere vragen of inlichtingen kunt u terecht bij de projectverantwoordelijke van stad Herentals via het stadsloket (info@herentals.be, tel. 014-28 50 50).