Beloofd is beloofd: Herentals verhoogt financiŽle ondersteuning aan verenigingen

Bekijk alle nieuwsberichten »

13-12-2020

 

Vorig jaar kondigde het stadsbestuur aan dat het de structurele, gecumuleerde subsidies aan verenigingen met zo'n 14 procent zou verhogen: van 228.000 euro naar 260.000 euro. Het stadsbestuur maakt deze belofte waar en injecteert 260.000 euro rechtstreeks in de ondersteuning van het Herentalse verenigingsleven.

Zo'n 75.000 euro gaat naar de ondersteuning van de erkende Herentalse verenigingen via de werkingssubsidies. Dit is 30.000 euro meer dan in de vorige beleidsperiode. Net geen 150 verenigingen krijgen financiële steun voor hun dagelijkse werking. Het stadsbestuur verdubbelt in 2020 deze werkingssubsidie om de verenigingen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dit bedrag komt bovenop de 260.000 euro aan reguliere subsidies.

De verenigingen die tijdens de zomer een kamp organiseerden, worden ondersteund door de subsidie voor jeugdkampen. Zo'n 15.000 euro stedelijke steun hielp onze jeugdverenigingen een kwaliteitsvol kamp te organiseren. Dat is een verviervoudiging tegenover de vorige beleidsperiode. Voor de extra inspanningen die van de verenigingen werd verwacht om de kampen coronaveilig in te richten, keerde het bestuur een extra subsidie uit van 15 euro per lid, goed voor een bedrag van meer dan 15.000 euro extra.

Ook de subsidies voor vormingen, projecten, veilige infrastructuur, zaalhuur, G-werking, huur van een terrein bij KOSH of Sport Vlaanderen werden dit jaar succesvol uitgekeerd. Zoals beloofd gaan onze Herentalse verenigingen en organisatoren er dus wat betreft ondersteuning enorm op vooruit. De overschotten op de verschillende subsidieramingen worden opgespaard zodat elke euro van de jaarlijkse 260.000 euro over de hele beleidsperiode rechtstreeks naar de ondersteuning van onze verenigingen zal gaan. Dit bedrag wordt verhoogd met specifieke steun en extra middelen tijdens de coronacrisis.