Schepen Peter Bellens overleden

Bekijk alle nieuwsberichten »

23-12-2020

 

In de nacht van 20 op 21 december is schepen Peter Bellens overleden. Peter Bellens was schepen bij het stadsbestuur Herentals en provincieraadslid. Het stadsbestuur en haar medewerkers zijn enorm aangedaan door dit plotse overlijden. We wensen in eerste instantie onze oprechte deelneming uit te spreken aan Peter zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden. Peter was een echte familieman en we beseffen dat hij zeer hard gemist zal worden.

Peter Bellens (Herentals, 19 oktober 1964) was een man met het hart op de juiste plaats. Zijn inzet voor de zwakkere medemens is ongekend. Peter streefde er naar om van Herentals een warme zorgstad te maken, en van de Kempen een warme regio. Hij was bezorgd om de belangen van onze stad en streek. Voor Peter waren ook kleinere steden en gemeenten belangrijk, niet alleen de metropool.

Peter begon zijn politieke carrière als nationaal secretaris van de CVP-jongeren, werd provinciaal CVP-voorzitter en sinds 2006 was hij raadslid in de gemeenteraad van Herentals. Hij zetelde ook in de OCMW-raad. Tussen 2007 en 2011 combineerde hij zijn werk als leerkracht economie aan het Annuntia Instituut in Wijnegem met een halftijdse beleidsfunctie op het kabinet van toenmalig minister Inge Vervotte. In 2011 werd hij aangesteld als gedeputeerde bij de provincie Antwerpen, bevoegd voor cultuur, erediensten, landbouw en plattelandsbeleid, technologie en innovatie en Europese samenwerking.

Na de verkiezingen van 2012 was Peter als bestendig afgevaardigde verantwoordelijk voor welzijn en gezondheid, wonen, sociale economie, plattelandsbeleid en Europese Samenwerking. Hij was toen ook bevoegd voor Kamp C en voorzitter van cultuurhuis de Warande, Het Gielsbos, het Gouverneur Kinsbergen Centrum, RURANT en covoorzitter van vzw Kempens Landschap. Peter was in zijn carrière ook pleitbezorger en later voorzitter van vzw Wijkgezondheidscentra Kempen en het Sociaal Verhuurkantoor ISOM vzw. Peter lag als het ware ingebed in de samenleving. Hij was lid van de raden van bestuur van Pidpa, Algemeen Ziekenhuis Herentals, vzw Den Brand, vzw Kosh, vzw Op Weg, vzw Tejo Kempen, vzw Ter Loke. Ook de fietsbiebs en andere initiatieven konden op hem rekenen.

Op 25 januari 2019 werd hij schepen bij de stad Herentals. Hij was bevoegd voor welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap en het Algemeen Ziekenhuis Herentals. Hij was ook voorzitter van het bijzonder comité sociale dienstverlening. Onder zijn stimulans werd het sociale beleid van onze keizerstad nog een pak warmer. Hij zette zijn jarenlange ervaring nu concreet in voor een zorgzamer samenleven.

Peter zal gekend blijven als man met een toekomstgerichte visie èn voor de warme stempel die hij drukte op het sociaal beleid voor ouderen, gezinnen met kinderen, kansarmen, nieuwkomers, personen met dementie, ... Hij streefde naar een goede zorg die voor iedereen betaalbaar en vlot toegankelijk is, in een stad waar iedereen het voor elkaar opneemt. Een creatieve stad die samenhorig is, met een bruisend verenigingsleven. Dat was Peter ten volle uit. Herentals zal Peter missen. Het stadsbestuur zal Peter missen als een bekwame en gedreven collega.

Er ligt een rouwregister in de Lakenhal. Dat kan ondertekend worden van dinsdag 22 december tot en met zondag 3 januari. Ondertekenen kan:

• Op weekdagen van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur
• Op 24 en 31 december van 8.30 tot 12 uur
• Op zaterdag en zondag van 10 tot 14 uur
• Niet op Kerstmis of Nieuwjaarsdag

Iedereen mag een boodschap voor de familie van Peter nalaten. We vragen u om afstand te houden, een mondmasker te dragen en uw eigen pen mee te nemen. Er is een medewerker aanwezig die aangeeft wanneer u binnen kan. De verlichting van de Lakenhal wordt versoberd. Het rouwregister wordt nadien aan de familie bezorgd.

Het bijzonder comité waarvan Peter voorzitter was, zal vanavond, na overleg met de familie van schepen Bellens, zoals gepland samen komen. Bij een uitstel van deze vergadering zouden kwetsbare mensen in moeilijkheden kunnen komen. Dat zou Peter niet gewild hebben. De leden van het comité krijgen de mogelijkheid om iets neer te schrijven in het rouwregister.