Verschuiving ophaling gft en restafval

Bekijk alle nieuwsberichten »

23-12-2020

 

IOK Afvalbeheer past de planning van de afvalophaling aan. Voor Herentals betekent dit dat in januari de ophalingen van gft en restafval verschuiven. Daardoor is er eenmalig een periode van drie in plaats van twee weken tussen de laatste ophaling van december en de eerste ophaling van januari.

Hebt u daardoor meer restafval dan dat er in uw grijze bak past? Tel het aantal extra vuilniszakken en bel uiterlijk twee werkdagen voor de ophaling naar de Diftar-informatielijn (tel. 0800-97 687). Op de dag van de ophaling zet u de extra zakken naast uw grijze bak. Nadat uw restafvalcontainer is leeggemaakt, stoppen de afvalophalers de extra zakken erin en maken ze hem opnieuw leeg in de vuilniswagen. Zo worden ook de extra zakken gewogen en in rekening gebracht.