Kroonwerk Herentals ontvangt 250.000 euro projectsubsidies

Bekijk alle nieuwsberichten »

28-12-2020

 

De afgelopen 50 tot 60 jaar verloor Vlaanderen 75 % van zijn natte natuur. Van de 244.000 ha natte natuur die er rond de jaren 1950 nog waren, blijven nu maar 68.000 ha. Met het investerings-programma Natte Natuur wil de regering de natte natuur herstellen en de valleigebieden versterken.
Het programma past in een plan om structureel de strijd aan te gaan tegen droogte en waterschaarste .

In oktober 2020 lanceerde Vlaams minister Zuhal Demir een eerste oproep voor lokale hefboomprojecten Natte Natuur in het kader van gebiedsontwikkeling. Stad Herentals tekende erop in en haalde een deel van de subsidies binnen voor het project "Kroonwerk Herentals". Herentals kreeg bij de aanvraag ondersteuning van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, die ook bij de uitvoering zal worden betrokken.
In december kreeg Herentals nog 40.000 euro subsidie voor de opmaak van een lokale strategie voor groenblauwe netwerken en een lokale strategie voor stedenbouwkundige lasten. Dit laatste doen we in samenwerking met Olen, Vorselaar en Herenhout.

Het project situeert zich in de Netevallei rond site Le Paige. De naam "Kroonwerk" verwijst naar de drie bastions van de eeuwenoude vesten toen Herentals omgeven was door water. Grachten en wallen dienden toen als militaire verdediging van de stad en de bastions in het noorden fungeerden als een kroon op de stad, het ‘kroonwerk'. Dit project past naadloos in de inspanningen die stad Herentals wil doen om de vestenstructuur terug zichtbaar en beleefbaar te maken.

Kroonwerk Herentals moet extra oppervlakte aan natte natuur creëren in de vallei van de Kleine Nete ter hoogte van kasteel Le Paige en het koetshuis en ervoor zorgen dat er meer water op het terrein komt en ook blijft. Ondanks de beperkte ruimte op die plaats kan de site toch worden vernat door door de vijver van Le Paige en de oude vestingsgrachten opnieuw aan te sluiten op de Kleine Nete.
Er zal worden onderzocht hoe deze vestingsgrachten kunnen ingezet worden voor de buffering van het hemelwater en de vernatting van het omliggende gebied. Er wordt ook onderzocht in welke mate het spelen met waterpeilen doorheen het jaar kan bijdragen aan een sterkere biodiversiteit. Mogelijk kunnen deze structuren fungeren als paaiplaatsen. De oevers van de Kleine Nete en de vestingsgrachten zullen op een slimme en ecologische wijze worden ingericht waardoor ze een bijkomend alternatief zijn voor migratie van diverse diersoorten.

Partners in dit project zijn stad Herentals als erfpachthouder en de twee eigenaars: kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en Dekenaat Zuiderkempen Regio Herentals.

Voor de concrete uitwerking zal een ingenieursbureau worden aangesteld.