Retributie op grofvuil en grote elektrische toestellen

Bekijk alle nieuwsberichten »

20-01-2021

 

De stad heft van 10 februari 2021 tot en met 31 december 2025 een retributie op de inzameling en verwerking van grofvuil en grote elektronische huishoudtoestellen aan huis.


Met grofvuil bedoelen we alle huishoudelijke afvalstoffen die omwille van de grootte, aard of het gewicht niet in de restafvalcontainer kunnen. Grote elektrische huishoudtoestellen zijn alle toestellen die u omwille van de grootte of het gewicht niet met een gezinswagen kan transporteren.


De retributie geldt voor alle particulieren die het grofvuil aan huis laat ophalen. U betaalt de retributie via overschrijving (30 dagen na factuurdatum) of na verzoek tot betaling.


De tarieven zijn als volgt:


• Vaste kost per ophaling: 10 euro
• Eenheidsprijs per kilo grofvuil: 0,24 euro
• Professionele elektrische en elektronische apparaten: 25 euro per stuk


Let op:


• Vuilniszakken met afval worden niet aanvaard als grofvuil.
• Grofvuil en/of grote elektrische huishoudtoestellen worden enkel opgehaald op aanvraag.