De online erfgoeddatabank nieuwe stijl

Bekijk alle nieuwsberichten »

02-02-2021

 

Drie Kempense erfgoedcellen en hun partners lanceren een nieuw online erfgoedportaal waar zoveel mogelijk erfgoedinformatie uit en over de Antwerpse Kempen op één plek te vinden is. www.kempenserfgoed.be is het eerste erfgoedportaal in Vlaanderen dat zoveel verschillende databanken bundelt op een platform.
Wie vandaag online informatie over erfgoed wil zoeken, krijgt een veelvoud aan beelden, data, databanken, enz. Het ene stukje informatie staat in de databank van een museum, een ander in een krantenbank en nog een derde en vierde stukje zijn terug te vinden in een hoekje van de website van een stadsarchief of op een beeldbank van een heemkundige kring. Met wat geluk kan de zoekrobot alles vindbaar en doorzoekbaar maken voor jou, maar er is geen garantie dat je zult vinden wat je zoekt.

Immense ommezwaai voor digitaal erfgoed


Het Kempens Erfgoedportaal brengt hier verandering in door de voormalige erfgoedbanken Kempense Krantenbank, Erfgoedbank Noorderkempen en Kempens Erfgoed, te tonen op kempenserfgoed.be. Samen goed voor 80.000 beelden en 90.000 kranten! Ook de data uit de Vlaamse Erfgoeddatabank erfgoedregister.be, voor zover deze uit de Antwerpse Kempen komt of met de Kempen te maken heeft, zal ter beschikking staan van de bezoeker. In de toekomst willen we zo nog meer databanken integreren in het portaal. Dat zal niet in één keer gebeuren, maar in verschillende stapjes gedurende de komende jaren.

Overal te vinden, gratis en vanuit je luie zetel

De inhoud van het Kempens Erfgoedportaal zal bovendien niet alleen verspreid kunnen worden via sociale media. Voor meer geavanceerde gebruikers zal iedere collectie, online tentoonstelling of zoekopdracht ook ingeplugd kunnen worden in andere websites net zoals dit met You Tubefilmpjes of Twitterberichten vandaag al gebeurt. Zo zullen beheerders van erfgoedcollecties de vrucht van hun inspanningen, via het Kempens Erfgoedportaal, kunnen tonen in hun eigen website. Door de aanwezigheid op zo veel mogelijk websites wil het portaal zo veel mogelijk mensen aanspreken en het erfgoed laten zien dat de afgelopen jaren door een massa vrijwilligers is verzameld, geregistreerd en gedigitaliseerd.
www.kempenserfgoed.be is er voor iedereen. Wil je grasduinen in de geschiedenis van je dorp, stad of familie? Op het Kempens Erfgoedportaal vind je een schat aan beeld - of archiefmateriaal. Zoeken via kaart of collectie, maakt het eenvoudig voor de bezoeker. Bovendien zal het erfgoedportaal ook online expo's tonen die regelmatig veranderen. Erfgoed is zo toegankelijk en dichtbij.

 

Het Kempens Erfgoedportaal is een initiatief van de drie Kempense erfgoedcellen: Kempens Karakter, k.ERF en Erfgoed Noorderkempen in samenwerking met gemeenten, vrijwilligers en met steun van de Vlaamse Overheid.