Drie maanden hinder op E313 in beide richtingen

Bekijk alle nieuwsberichten »

16-02-2021

 

Vanaf maart voert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer herstellingswerken uit aan de E313-brug in Westerlo (bij complex 24 Geel-Oost). Omdat er telkens de helft van de brug wordt afgesloten, zullen deze werken voor de nodige hinder zorgen. Het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden. Onder de brug is er tijdens de werkzaamheden geen gemotoriseerd verkeer mogelijk.

De werken duren in totaal ongeveer 12 weken en gebeuren in drie fasen:

• Fase 1: eerste week maart

Dit zijn de voorbereidende werken. Tijdens deze week wordt de doorsteek in de middenberm gemaakt om het verkeer van brughelft te laten wisselen. Voor de uitvoering van deze werken wordt er één rijstrook ingenomen tijdens dalmomenten om de verkeershinder tot een minimum te beperken.

• Fase 2 en 3: tweede week maart tot eind mei

In fase 2 is de brughelft richting Hasselt afgesloten om de nodige herstellingen uit te voeren. Deze fase duurt ongeveer acht weken. In fase 3 wordt de brughelft richting Antwerpen afgesloten. Deze fase neemt ongeveer vier weken in beslag.

De meest actuele informatie over de werken op de E313 in Westerlo is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/westerlo.