Herstellingswerken aan brug E313 in Westerlo gaan volgende week van start

Bekijk alle nieuwsberichten »

04-03-2021

 

 Op maandag 8 maart zal het Agentschap Wegen en Verkeer starten met de voorbereidende werken aan de brug van de E313 over de Gemeentestraat in Westerlo. Nadien starten de eigenlijke herstellingswerken aan de brug die ongeveer 12 weken in beslag zullen nemen. Tijdens deze werken wordt er hinder verwacht op de E313, aangezien er telkens één brughelft van de E313 zal worden afgesloten. Het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden over 3 versmalde rijstroken, waarvan 2 richting Hasselt en 1 richting Antwerpen. Onder de brug zal er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn.

 

Grondige renovatie voor snelwegbrug

Bij een recente controle van de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo werd schade vastgesteld aan de rolopleggingen van de brug, wat geluidshinder kan veroorzaken en op termijn nefast is voor de levensduur van de brug. Er werd dan ook beslist om alle rolopleggingen dit voorjaar nog te vernieuwen. Tegelijkertijd worden er ook betonherstellingen uitgevoerd en zullen de brugvoegen vernieuwd worden.

Werken in 3 fasen

De werken worden opgestart tijdens de tweede week van maart en zijn opgedeeld in 3 fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. De aannemer zal tijdens de werken aan de brug telkens 1 brughelft afsluiten om de werken uit te voeren. Hiervoor wordt het verkeer van de desbetreffende brughelft omgeleid naar de andere helft via een doorsteek in de middenberm. Verkeer in beide richtingen blijft dus steeds mogelijk, maar over drie versmalde rijstroken op de E313, waarvan 2 richting Hasselt en 1 richting Antwerpen.


Gemotoriseerd verkeer onder de brug zal tijdens de werken niet mogelijk zijn. Voor fietsers en voetgangers zal er tijdens de werken steeds een veilige doorgang voorzien worden onder de brug.

Fase 1 - start 8 maart 2021
Dit zijn de voorbereidende werken. Tijdens deze werken wordt de doorsteek in de middenberm gemaakt om het verkeer van brughelft te laten wisselen. Voor de uitvoering hiervan zal er gedurende enkele dagen 1 rijstrook ingenomen worden tijdens de dalmomenten om de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Fase 2 en 3 - midden maart tot begin juni
In fase 2 sluiten we de brughelft richting Hasselt af om de nodige herstellingen uit te voeren. Deze fase zal ongeveer acht weken duren.

In fase 3 sluiten we de brughelft richting Antwerpen af. Deze fase zal ongeveer vier weken in beslag nemen.

Ernstige verkeershinder verwacht
Het Vlaams Verkeerscentrum wijst erop dat de beperkte doorgang tijdelijk veel verkeershinder zal opleveren op de drukke E313, niet alleen tijdens de spitsuren. Vooral het verkeer in de richting van Antwerpen, dat maar over één rijstrook beschikt, moet rekening houden met een lange file waarin de wachttijd hoog kan oplopen. Weggebruikers krijgen daarom de raad om de werfzone maximaal te vermijden, door bijvoorbeeld een alternatief vervoersmiddel te kiezen. Verkeer over lange afstand van Hasselt naar Antwerpen rijdt best om via Brussel (E314, E40, R0, E19). Voor het verkeer richting Hasselt zijn er steeds 2 rijstroken beschikbaar, maar ook in die richting zal er voelbare hinder zijn.

Ter hoogte van de werfzone geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 km/u.


Meer informatie
De meest actuele informatie over de werken op de E313 in Westerlo is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/westerlo.