Huiswerkbegeleiding en vakantieschool in Herenthout

Bekijk alle nieuwsberichten »

04-03-2021


Vorig jaar werd binnen samenwerkingsverband Neteland het project van de zomerschool opgestart. Kinderen met een leerachterstand krijgen spelenderwijs extra oefeningen en kunnen zich zo verder ontwikkelen. Lokaal bestuur Herenthout ziet het belang van het project in en besloot dit daarom met projectmiddelen en eigen financiering verder te zetten.


Kinderen met een leerachterstand kunnen na school en in de vakanties terecht in het huiswerkklasje of de vakantieschool. De focus ligt hier op schoolwerk en het speels leren in kleine groepjes. Door het initieel succes tijdens de zomervakantie, werd het project al snel doorgetrokken naar alle vakanties.


In samenwerking met de zorgleerkrachten van de scholen wordt gekeken welke kinderen nood hebben aan extra begeleiding. De kinderen die huiswerkbegeleiding volgen gaan na school samen naar het huiswerkklasje. Er is ook een nauwe samenwerking tussen de vrijwilligers en de scholen. Leerkrachten die weten dat kinderen naar het huiswerkklasje gaan, geven aan waarrond de vrijwilligers kunnen werken.


In februari 2020 werd met subsidies vanuit samenwerkingsverband Neteland het project van de zomerschool opgestart. Ondanks het wegvallen van de subsidies voor het volgende jaar, heeft het lokaal bestuur Herenthout toch beslist om met eigen middelen, in combinatie met bijkomende projectmiddelen, de vakantieschool en huiswerk-begeleiding verder te zetten. Het belang wordt ingezien en Herenthout is daarmee momenteel de enige gemeente die het project heeft verdergezet na het wegvallen van de subsidies.


De extra begeleiding heeft namelijk niet alleen een impact op het leerniveau van de kinderen op school, maar draagt ook bij aan de sociale en emotionele ontwikkeling.

Zo vertelt ook vrijwilligster Eveline:


"Het feit dat de kinderen mij herkennen en een lach op hun gezicht tevoorschijn komt als ze ons zien, maakt voor mij duidelijk dat we meer doen dan enkel helpen met schoolwerk. En als ze uit zichzelf al extra oefeningen komen vragen, zijn we volgens mij zeker geslaagd in onze opzet om huiswerk toch leuk te maken!"


Er staat een sterk team van vrijwilligers achter het project. De onderlinge samenwerking verloopt prima en door de goede samenwerking met de scholen kan er een verschil gemaakt worden voor de kinderen. Er wordt sterk ingezet op hun talenten. Kinderen staan nu zelf in de kijker met iets waar ze in uitblinken, waar ze anders in de klas eerder onder de radar blijven.

Een boost voor hun zelfvertrouwen en ontwikkeling zegt vrijwilligster Dorien:


"Elke dag lachende gezichtjes, daar doe je het toch voor. Vooral het slotmoment zal me bijblijven en die trotse kinderen met hun diploma's en lekkere zelfgemaakte hapjes. Uiteraard ook het mooie schilderij van de kinderen dat een mooi plaatsje heeft gekregen bij mij thuis."


De vakantieschool is gratis voor ouders om zo weinig mogelijk drempels te creëren. Lokaal bestuur Herenthout wil zo gelijke kansen bieden aan alle kinderen binnen de gemeente en leren en de ontwikkeling verder stimuleren voor kinderen met een leerachterstand. Het lokaal bestuur wil tijdens de week van de vrijwilliger hen ook nog eens extra bedanken om dit project mede tot een succes te brengen.