PLANNEN PROVINCIE MAKEN HERENTALS ONLEEFBAAR

Bekijk alle nieuwsberichten »

07-12-2016

 
 Plan-MER afbakening kleinstedelijk gebied Herentals omvat:


De provincie komt naar buiten met een plan-MER afbakening kleinstedelijk gebied van Herentals, dit omvat onder meer extra woningen, grootschalige detailhandel maar als ingrijpendste wijziging de herbestemming van 37,5ha agrarisch gebied naar industriegebied


Deelgebied 3 Vennen-Dikberd is het zwaarst getroffen: 27ha agrarisch gebied moet verdwijnen waarbij bewoners waarschijnlijk worden onteigend of weggepest, sommigen hebben net verbouwd, anderen wonen er reeds heel hun leven. Zelfs bouwkundig erfgoed zal daardoor verdwijnen. En dit voor nieuw industriegebied terwijl Herentals zoveel onbebouwde industrieterreinen en leegstaande bedrijfsgebouwen telt (vb. 38ha Industriezone Heirenbroek, Henrad,..).
Het MER geeft een totaal verkeerd beeld van de gevolgen die dit plan zal hebben op de leefbaarheid in de stad. Bij uitvoering van het volledig plan komen er ten opzichte van de huidige toestand per dag 22.000 auto’s en 1.650 vrachtwagens bij! Elke burger die de huidige verkeerssituatie rond Herentals kent, begrijpt dat dit zal leiden tot een verkeersinfarct met uren file als gevolg.


Het MER toont een gebrek aan gezond verstand omdat als milderende maatregelen voor het verkeer wordt aangehaald dat de handel- en bedrijfsactiviteiten in de daluren moeten gebeuren en dat de werknemers en bezoekers het openbaar vervoer dan maar moeten gebruiken. Dit is totaal onrealistisch, zie station Wolfstee-Klein Gent dat er ongebruikt bij ligt.


Er zijn maar +/-30 bewoners (binnen de deelgebieden) met een brochure hierover ingelicht, dit is slechts 0,001% van de Herentalse bevolking, wat zwaar ondermaats is voor iets dat de leefkwaliteit van ALLE inwoners zal beïnvloeden.
De bewoners van zone Vennen-Dikberd vragen steun aan het stadsbestuur maar deze wil nog geen standpunt innemen tegen de provincieplannen.


Reageer mee (voor 15 december!) tegen deze plannen. Meer info op de facebookpagina ‘Onleefbaar Herentals’.

Persbericht :
Johan Serneels
Actiegroep Vennen-Dikberd