Brug E313 Grobbendonk pas in september 2017 klaar

Bekijk alle nieuwsberichten »

12-04-2017

 

De werken aan de brug van de E313 over de spoorlijn Lier-Herentals in Grobbendonk zullen niet worden afgerond tegen het einde van deze maand zoals eerder voorzien. De werken lopen opnieuw vertraging op doordat de stalen kabels die gebruikt moeten worden om de brug na te spannen en zo de nodige stevigheid te geven niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Die hoge kwaliteitseisen zijn noodzakelijk om de veiligheid en een voldoende lange levensduur van de nieuwe brug te garanderen. De kabels die op maat gemaakt worden,  moeten nu opnieuw geproduceerd, geleverd en getest worden. Dat zorgt voor een vertraging van verschillende maanden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) mikt nu op begin september 2017 om de werken rond te hebben. Ondertussen blijft de huidige verkeerssituatie behouden.
 
Staalkabels voor stevigheid
De bouw van de nieuwe brug van de E313 over de spoorlijn Herentals-Lier is ver gevorderd. Het plaatsen van de brugliggers is vlot verlopen en de brug is in de mate van het mogelijke afgewerkt. Een volgende stap in het proces is het trekken van stalen kabels door daartoe voorziene kokers in de betonnen liggers. Deze kabels worden opgespannen en zorgen zo voor de nodige stevigheid van de brug. Om ervoor te zorgen dat de brug de dagelijkse belasting van het vele verkeer kan dragen en dat ook de komende decennia veilig kan blijven doen is het noodzakelijk dat deze kabels van hoge kwaliteit zijn. Daar wringt nu echter het schoentje.
 
Kabels voldoen niet
Om de kwaliteit van deze kabels te controleren worden er verschillende testen uitgevoerd, zowel door de producent van de kabels, de aannemer en het Agentschap Wegen en Verkeer. Uit de testen in opdracht van AWV bleek echter dat de kabels niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Om absolute zekerheid te hebben werden de afgelopen weken bijkomende testen uitgevoerd maar de resultaten konden niet overtuigen dat de vereiste kwaliteit gehaald werd. Daarom werd de opdracht gegeven nieuwe kabels te laten produceren.
 
Werken klaar in september
Omdat het maatwerk betreft en omdat er een grondige kwaliteitscontrole gebeurt, vraagt het de nodige tijd om nieuwe kabels te produceren en te testen. Daardoor zal het installeren en spannen van de kabels ten vroegste einde juni kunnen gebeuren. Het spannen van de kabels is een essentiële stap in de voltooiing van de brug. Zolang dit niet gebeurd is, kunnen de overige werkzaamheden niet verdergezet worden. Na het aanbrengen van de kabels moet de brug nog verder afgewerkt worden. De volledige afwerking van de brug is voorzien tegen begin september. De verkeerssituatie op de E313